Selecteer een pagina

Dossier

Alle artikelen van het door u gekozen dossier

Burgers binnenboord

Redactioneel: De negende BMC Cultuurconferentie over publieksparticipatie en community bouwen

Gemeenten en provincies zien dat burgers actiever willen participeren. Maar hoe organiseer je de actieve burger? En hoe dienen culturele instellingen zich te verhouden tot de samenleving wanneer de burger binnenboord wordt gehaald? Deze vragen speelden een hoofdrol tijdens de recente BMC Cultuurconferentie.
(meer…)

Kiezen en diversifiëren

In gesprek met Melle Daamen

Melle Daamen behoeft geen introductie. Sinds 2001 loopt hij als directeur van de Stadsschouwburg Amsterdam voorop in het denken over publieksparticipatie in de kunsten. Tijdens de BMC Cultuurconferentie sprak Daamen dan ook over zijn ervaringen in het veld. Culturele ondernemingen staan steeds meer onder druk door een combinatie van internationalisering, commercialisering en digitalisering. (meer…)

‘Doe maar gewoon’ is niet meer goed genoeg

Wat de culturele sector kan leren van de tech scene

Culturele organisaties blijven zich ondanks eerdere beloften nog steeds voornamelijk richten op overheden. Willen we als sector relevant blijven, dan wordt het hoogste tijd om ons op écht op het publiek te richten. De internationale tech scene biedt een goed voorbeeld van hoe het anders kan.    (meer…)

Podium van én met de stad

In gesprek met Alex Kühne van de Deventer Schouwburg

De Deventer Schouwburg neemt publieksparticipatie serieus: het programma ‘Podium van de Stad’ wil de schouwburg midden in de samenleving zetten. Het project is zeer succesvol gebleken in die ambitie. Steve Elbers, programmamanager cultuur van Stichting DOEN, noemt de Deventer Schouwburg een ‘voorloper’ die de sector heeft opgeschud.
(meer…)

Toeschouwer, recensent en communitybouwer in één

Tien lessen over optimale publieksparticipatie uit Brussel

De scheidslijnen tussen publiek, artiest en kunstcritici zijn vervaagd. Daar speelt poppodium Ancienne Belgique in Brussel handig op in. Met een bijzonder innovatieve publieksparticipatiestrategie weet het podium zijn bezoekers aan zich te binden, ook buiten de optredens. (meer…)

Van audience naar community

Het participatieve museum heeft de toekomst

Het museum als dé autoriteit – vroeger zo vanzelfsprekend – erodeert en verliest aan betekenis. Bezoekers willen inspraak hebben op collectiebeleid, tentoonstellingen en evenementen. Het lukt de grote spelers om mee te gaan in deze tendens, maar kleinere musea lopen vooralsnog achter. Wat kunnen zij doen om te overleven? (meer…)

Power of Community Building through Social Media

supporting religious cultural heritage tourism in Europe

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union, my colleagues of EuropeTour across Italy, Spain, Austria, Bulgaria, Romania, Poland, Germany and Belgium, meet several times a year to discuss & develop (Social Media) guidelines and training modules for stakeholders in cultural tourism development. For me personally, it is a very rewarding project to be a part of, and I felt truly honoured that I was asked to speak at The FRH (Future for Religious Heritage) Biennial Conference “Tourists, Travellers & Pilgrims”. (meer…)

Beleid door burgers

In gesprek met wethouder Vera Tax over burgerparticipatie

Beleid opstellen met inspraak van burgers? Wel als het aan Vera Tax ligt, wethouder Zorg, Welzijn, Jeugd en Evenementen bij de gemeente Venlo. Bij de ontwikkeling van het evenementenbeleid voor Venlo in de komende jaren heeft zij geluisterd naar de ideeën en wensen van betrokkenen uit haar gemeente en regio.
(meer…)

Upload Museum

Dagan Cohen over publieksparticipatie, nieuwe media en het museum van de toekomst

Dagan Cohen geldt als één van de grensverleggers als het gaat om nieuwe museale concepten in een online omgeving. ‘Upload Cinema’ toonde zijn visie op het veranderende medialandschap. Productie, distributie en de manier van filmkijken maken een diepgaande verandering door. Het hele interactieve proces van maken, mixen, kiezen en uploaden transformeert de filmindustrie. Publieksparticipatie wordt daarbij steeds meer een sociale activiteit die draait om samenwerking.
(meer…)

De tijd is rijp!

Theaters als de nieuwe werkplekken

Mens en theater zijn bijna van nature met elkaar verbonden. Echter, sinds theaters ondersteund worden door de overheid, onderdeel van de periodieke kunstsubsidiecarousels, zijn ze teveel verworden tot kunsttempels terwijl de verbindingen met de stad, de burger, de man van de straat meer aandacht vragen.  (meer…)

Waarom bestaat u als museum?

Wat is het bestaansrecht van jouw museum?

Wat is het bestaansrecht van jouw museum? Hoe denken jullie er in het museum over na? Beginnen jullie met een nieuwe tentoonstelling altijd bij het waarom ervan? Welke aanpak wordt daarbij gekozen? Als het museum een mens zou zijn, hoe vormt en groeit de identiteit? Gebruiken jullie daarbij bepaalde theorieën, voorbeelden, boeken, kaartspelen? Laat het me s.v.p. weten door onderaan dit bericht te reageren. (meer…)

Transparancy in complexity

Waar staat de kunst- en cultuuraanbieder eigenlijk?

Enige tijd geleden heb ik, op verzoek van de Europese Commissie, deelgenomen aan de beraadslagingen van de werkgroep audience development van het veel grotere platform ‘Access to Culture‘. Ik bleek de enige loslopende deelnemer te zijn. Dat wil zeggen, alle anderen waren (betaalde) vertegenwoordigers van alle mogelijke netwerken, councils, associaties en koepels van diciplinegewijs georganiseerde belangenbehartigers. Op zich niet zo verrassend dat zij er waren: als de Europese Commissie wil spreken met de civil society dan gaat dat via de representatieve organen er van. Burgers, zoals ikzelf in dit geval, vertegenwoordigen logischerwijze alleen zichzelf en spelen dan ook geen rol van betekenis in de dialoog met de civil society die het Europese bestuur, de Europese Commissie en het Europees Parlement nastreven.  (meer…)

Smart marketing

Ontwerp nieuwe verbindingen met het theaterpubliek

Technologie bepaalt in hoge mate de wijze waarop we communiceren, consumeren, ons vermaken en werken. Podiumkunstinstellingen zullen een digitale strategie moeten ontwikkelen. Hoe vermarkt je in het digitale tijdperk een zo analoog product als de podiumkunsten, waar het juist gaat om het live ervaren van een voorstelling?
(meer…)

Van dorpsradio naar online brink

Lokale omroepen in transitie

Lokale omroepen verkeren in zwaar weer. Mediagebruikers gaan steeds vaker de traditionele media voorbij en vinden hun informatie en vermaak online. Toch is er ruimte voor hoop: met de juiste aanpak is het voor lokale omroepen mogelijk om de transitie te maken naar een nieuw medialandschap.
(meer…)

‘CoVisit’

Sharing the museum experience at Ons’ Lieve Heer op Solder

Visitors rarely come to a museum alone. Most people arrive in couples or groups of family or friends. A shared museum visit is a more pleasurable experience, often a heightened experience. Objects are admired and appraised together. In discussion, simple information becomes personalized knowledge. We take such shared moments for granted. (meer…)

Recensie: Bruisen, Brouwen, Binden!

Handboek voor lokale community builders

Geen culturele organisatie kan nog om community’s heen: ze zijn niet alleen een essentieel onderdeel van een moderne marketingstrategie, maar geven je organisatie ook bestaansrecht. Toch is het ontwikkelen van een community makkelijker gezegd dan gedaan. De nieuwe publicatie Bruisen, Brouwen, Binden! Handboek voor lokale community builders biedt een helpende hand.

(meer…)

Gooi de archieven open!

Open data en hergebruikverzoeken

Archiefinstellingen beheren veel informatie. In papieren vorm, gedigitaliseerd en in toenemende mate digital born; veelal voorzien van beschrijvingen, metadata en indexen. Archieven horen deze documenten niet alleen te beheren, maar ook beschikbaar te stellen aan de buitenwereld. De komst van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie heeft direct invloed op deze taak. Op verzoek moeten er gegevens in machine leesbaar formaat geleverd worden. Maar waarom wachten op hergebruikverzoeken, als er nu al voordeel met open data te halen valt? (meer…)

MuseumMaatje

Inspireren tot een open blik op de wereld

Museummaatje

Kunnen musea een rol spelen in de vluchtelingencrisis? Met MuseumMaatje proberen het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde vluchtelingen in Nederland een steun in de rug te geven, bijgestaan door enthousiasite vrijwilligers. (meer…)

Hou toch op!

Nog steeds word ik herinnerd als diegene die het begrip cultureel ondernemerschap introduceerde (in 1992). Ik heb ervan genoten en het heeft mijn boterham belegd. Maar daar wil ik nu van af. Cultureel ondernemerschap is een gewone methode geworden die inmiddels breed wordt toegepast, althans in Nederland en deels Vlaanderen. En waar de mentaliteit ontbreekt, moeten anderen maar hun verantwoordelijkheid nemen. (meer…)

Cultuur van het hart (1)

Visie voor bestuurders zonder toekomstbestendig inzicht

Phil Bosmans zal versneld meer tot onze verbeelding gaan spreken. Europese politici staan met lege handen en worstelen met vele vragen. De kloof tussen arm en rijk wordt voorspelbaar en versneld groter. Uitbarstingen van geweld worden zicht- en voelbaar in talloze meest prestigieuze delen van onze westerse beschaving. Waar het dagelijks troosteloze nieuws meer mensen ontmoedigt, biedt cultuur het noodzakelijke en gezonde tegenwicht. Mensen uit verschillende culturen in goede sfeer samenbrengen wordt daarom prangender dan ooit. Zijn al die vluchtelingen niet de ultieme toets van een menswaardige cultuur; een soort goddelijke beproeving? Koesteren wij ons onbezorgd in een relatief comfortabele positie en verdedigen wij onze luxe en comfortzone? ‘De Cultuur van het hart’, zoals deze door de Bond Zonder Naam Antwerpen al sinds 1957 dagelijks wordt uitgedragen en versterkt, is een essentiële basiscultuur die gekenmerkt wordt door menselijke waarden. Phil is via ‘Bund ohne Namen’ en zijn vele boeken ook voor miljoenen Duitsers een bekende naam. Hij biedt hoopvol perspectief  naast alle gevaarlijke ontwikkelingen. Onze westerse beschaving en cultuur worden immers anno 2016 meer dan ooit historisch beproefd. (meer…)

Share This