Selecteer een pagina

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit is de website van MMNieuws, een uitgave van BMH BV, gevestigd te Amsterdam. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via de contactpagina.

MMNieuws accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. MMNieuws is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden, bezocht via links op deze site.

Auteursrecht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever BMH is het de gebruiker niet toegestaan iets van deze site te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan MMNieuws. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MMNieuws. Deze kun je aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of door middel van online beschikbaarstelling.

Privacy statement
MMNieuws respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat MMNieuws je gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken.

MMNieuws verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Gegevens met betrekking tot je bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten.

Deelnemers aan het reacties-onderdeel van de site, geven toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Share This