Selecteer een pagina

Inspiratie atelier Erfgoed Verandert Mee 26 oktober 2023

Kennismaking met en toepassing van het nieuwe denkraam voor de analyse van gebouwd erfgoed

Schrijf u nu in voor de eerste lichting Inspiratie Ateliers Erfgoed Verandert Mee op 26 oktober a.s. Na de publicatie van het nieuwe denkraam en de gebleken belangstelling via onze LinkedIn groep is er nu de praktische toepassing in de vorm van ateliers voor eigenaren van gebouwen, architecten, gebruikers, overheden en professionals uit het vakgebied.

Meteen naar inschrijven!

Denkraam ‘Erfgoed verandert mee’
In de ateliers introduceren wij als Code49 het gedachtegoed van Stewart Brand en ons nieuwe denkraam ‘Erfgoed verandert mee’. Deze introductie vindt onder andere plaats op basis van de vier cases uit onze verkenning: de Tramremise in Hilversum, de Nieuwe Kerk in Amsterdam, de Gelderlandfabriek in Culemborg en het oude AVRO-gebouw in Hilversum.

Het denkraam is een nieuw model voor het analyseren van gebouwd erfgoed. Het denkraam bestaat uit 12 lagen, zes fysieke lagen van het gebouw en zes niet fysieke lagen. Deze lagen worden stuk voor stuk onderzocht en geanalyseerd. Het denkraam is een holistische benadering waarin naast de fysieke (harde), nadrukkelijk ook de immateriële (zachte) aspecten van het erfgoed zijn opgenomen.

DenkraamG

Doelstelling van de ateliers is de deelnemers mee te nemen in onze nieuwe benadering van gebouwd erfgoed en hen enthousiast te maken voor het toepassen van het denkraam in de eigen praktijk. Wij willen onze kennis delen en matchen met de ervaring en vragen van de deelnemers.
Een brochure over de publicatie is op te vragen via onderstaande contactpersonen.

Toepassing in werkateliers: 26 oktober 2023

Het denkraam kan onder andere worden ingezet bij functiewijzigingen, koop- en verkoopprocessen, en het duidelijk krijgen van mogelijke interventies.

Een eerste stap is het kennismaken met het gedachtegoed van Stewart Brand, het nieuwe denkraam en het werkboek bij het nieuwe denkraam in het introductieatelier.
Naast onze introductie van het denkraam bespreken we met behulp van ons denkraam globaal de cases die door de deelnemers worden ingebracht.

NB: indien u met ons meteen al een tailor made inspiratie-atelier over één exclusieve casus wenst te programmeren, is dit mogelijk en kunt u met een groep van maximaal 10 stakeholders deelnemen. Wij bieden in dat geval een stapsgewijze aanpak in meerdere sessies. Neem hierover contact met ons op via onderstaande contactpersonen.

Voorbereiding algemene introductie ateliers
Met de deelnemers wordt een telefonisch intakegesprek gehouden gericht op het verkrijgen van inzicht in de vragen, de mogelijke cases gebouwd Erfgoed en het bespreken van het programma van het introductieatelier. Het verslag daarvan wordt gebruikt om het definitieve programma op te stellen.

Programma algemeen
· Doelgroepen zijn eigenaren en gebruikers en professionals werkzaam in de sector.
· Het aantal deelnemers is maximaal 12, dus schrijf snel in (vol is vol!).
· Het introductieatelier duurt 1 dagdeel (4 uur).

Programma inhoudelijk
· Kennismaking (20 minuten)
· Toelichting How Buildings Learn (10 minuten)
· Toelichting de vier verkenningen (20 minuten)
· Introductie denkraam EVM (20 minuten)
· Pauze (15 minuten)
· Toepassen denkraam op eigen casus (90 minuten)
· Terugkoppeling (15 minuten)
· Nabespreking en vervolg (20 minuten)
· Sobere lunch (30 minuten)

Beschikbaar materiaal
· U ontvangt een exemplaar van ons boek Erfgoed verandert mee (EVM)
· Presentatie EVM
· Placemat denkraam EVM
· Verslag intakegesprekken
· Samenvattingen van cases
· Evaluatieformulier
· Deelnemerslijst

Kosten
€ 425 per persoon, exclusief BTW.

Datum, tijd en locatie
Tijdstip: 9.30 tot 13.30
Datum: donderdag 26 oktober a.s.
Locatie: nadere informatie volgt, centraal in Nederland

Ga naar inschrijfformulier!

Contact en meer informatie
Code49 – Cultureel Ondernemen in Duurzaam Erfgoed – Doelstelling richt zich op het behoud van de toegankelijkheid en het waardebesef van gebouwd erfgoed.
Contactpersonen werkgroep Code49:
· Hans Kars, hanskars@mensmerkenruimte.nl
· Menno Heling: menno@ifthenisnow.nl

Word lid van onze LinkedIn groep ( https://www.linkedin.com/groups/12799206/) voor de laatste informatie en programma van de ateliers.

468

Reactie verzenden

Share This