Selecteer een pagina

Colofon

Abonnementen en redactie

 

MMNieuws is een uitgave van Buro Menno Heling, Amsterdam.
Hoofd- en eindredactie Menno Heling en Stefan Penders
Redactie en administratie: administratie@mmnieuws.nl
T +31-631974866

MMNieuws publiceert minimaal 4 digitale themanummers per jaar. Bij actuele onderwerpen, of themanummers in samenwerking met Partners, verschijnen er extra nummers, in print en/of digitaal. MMNieuws is actief met digitale (thema)nummers, een e-nieuwsbrief, via Twitter en LinkedIn, en in samenwerking met event partners.

Redactionele formule
Professioneel management en effectieve marketing zijn kritische succesfactoren voor cultureel ondernemerschap. MMNieuws plaatst de ervaringen en mogelijkheden in het perspectief van een brede creatieve industrie en vrijetijdsmarkt waarin een meer zakelijke opstelling steeds belangrijker wordt.

MMNieuws biedt aandacht aan trends die nationaal en internationaal de aandacht verdienen, en werkt daarin redactioneel en promotioneel samen met dienstverleners actief op deze markt. Het vakmedium doet verslag van onderzoek en geeft voorbeelden van good practice. MMNieuws werkt ook samen met uitgevers die zich in het buitenland op dezelfde doelgroep richten.

Abonnementen
Jaarabonnement € 132,75 exclusief btw.

Opzegging uitsluitend schriftelijk voor 1 december van het lopend kalenderjaar, anders wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISSN 1566-6247. © Verantwoordelijk uitgever: Menno Heling
Informatie over adverteren of partnership, via de uitgever T +31-6319 74 866

Van verkregen beeldmateriaal en foto’s wordt de maker vermeld. Wij doen ons uiterste best om in alle gevallen de rechthebbende correct te vermelden. Voor aanvullingen over verkregen beeldmateriaal verzoeken wij de rechthebbende contact op te nemen met de redactie.

Redactienetwerk
• Martijn Arnoldus (Voor je Buurt Crowdfunding)
• Gerbrand Bas (Federatie Dutch Creative Industries)
• Dimitri van den Berg (Brainbulb)
• Inez Boogaarts (Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur)
• Andries van den Broek (SCP )
• Thomas van Dalen (Thomas van Dalen Advies)
• Marco van Es (Gelders Orkest)
• Freek van Duyn (Frame)
• Evelien ter Ellen (Musis & Stadstheater Arnhem)
• Jos de Haan (SCP )
• Giep Hagoort (ASOM )
• Sarah Berckenkamp (ACMC , collectieve promotie Filmtheaters)
• Joost Heijthuijsen (Incubate)
• Hilde Smetsers (Cultuurmarketing)
• Peter Horsten (NHTV)
• Lucie Huiskens (adviseur)
• Johan Kolsteeg (HKU)
• Isjah Koppejan (AKI/ARTEZ)
• Ann Laenen (LUCA Leuven)
• Michel Langendijk (adviseur PR en publiciteit)
• Letty Ranshuysen (onderzoeker en publicist)
• Max Meijer (TiMe Amsterdam)
• Giel Pastoor (Parktheater Eindhoven)
• Pieter de Rooij (NHTV)
• Margo Rooijackers (NHTV)
• Arno Ruis (provincie Utrecht)
• Rob van Steen (Theaters Tilburg)
• Bastiaan Vinkenburg (Berenschot)
• Karel Werdler (InHolland)
• Simon de Wijs (Midpoint Brabant)

Repartitegelden

De gelden die MMNieuws ontvangt in kader van de verdeling Uitgeversregeling 2016 worden niet verdeeld onder de auteurs, maar direct besteed aan verdere doorontwikkeling van MMNieuws als portal voor cultureel ondernemerschap en de overstap naar digitaal, zodat auteurs makkelijker content kunnen publiceren.

Share This