Selecteer een pagina

MMNieuws

Voor creatief en cultureel ondernemers

 

 

 • Berichten

  25 januari: Erfgoed telt! wrap up meeting

  Het project Erfgoed Telt zet in op het actualiseren van het erfgoedbeleid, zodat wij ons erfgoed optimaal kunnen behouden, benutten en blijven beleven. In het voorjaar van 2018 zal het nieuwe beleid gereed zijn, want dan zal de minister van OCW een beleidsbrief aan de... Lees meer

  Erfgoed Vertel Event

  Het Erfgoed Vertel Event is een dag vol sterke verhalen, inspirerende lezingen en workshops over storytelling. Het wordt georganiseerd door Stadsavonturen, de Vertelacademie, Landschap Erfgoed Utrecht, ondersteund door Storytelling Centre en Stichting Vertellen en... Lees meer
 • Winter 2019: Landschap en cultuur

  Participatie en de toekomst van het landschap

  Handvaten bij de nieuwe Omgevingswet

  Gemeenten moeten de komende jaren een ‘omgevingsvisie’ opstellen. Dit is een nieuw instrument uit de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Participatie is daarbij een vereiste. Veel gemeenten worstelen met dit concept, ook omdat niet omschreven staat hoe ‘participatie’ precies moet worden geïnterpreteerd en uitgevoerd. (meer…)

  Erfgoed als cultureel kapitaal

  Het Verdrag van Faro als nieuwe leidraad voor erfgoedbeleid

  Op 3 december 2018 kwamen beleidsmakers en erfgoedexperts samen op uitnodiging van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Onder de titel ‘Nederland veranderd/t’ gingen zij niet alleen in gesprek over maar ook aan de slag met erfgoed en maatschappelijke uitdagingen. Een van de deelsessies van die dag stond in het teken van het Verdrag van Faro. Dit verdrag van de Raad van Europa, dat in 2005 werd gepresenteerd, benadrukt de sociale waarde van erfgoed voor de samenleving en het belang van participatie van de samenleving bij erfgoed. Deelnemers leerden niet alleen over de uitgangspunten van het Verdrag van Faro maar identificeerden ook aan de hand van drie kernprincipes wat Faro zou kunnen betekenen in hun werkzaamheden. (meer…)

  Missen we de boot?

  #ClimateHeritageNL en de strijd om duurzaam erfgoed

  Een energietransitie waar gebouwd, landschappelijk en archeologisch erfgoed niet in wordt meegenomen? Erfgoedprojecten zonder ambitieuze doelen ten aanzien van energie, hitte of waterveiligheid? In plaats van uitzondering op de regel is het vandaag de dag nog te vaak de standaard. Om hier wat aan te doen hebben we de #ClimateHeritageNL-beweging opgezet. We kunnen niet alleen van elkaar leren, maar vandaag al stappen zetten naar een betere toekomst. (meer…)

  Een dijk met toekomst

  Waterhuishouding en erfgoed gaan hand in hand

  De stijgende zeespiegel stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Ons systeem van dijken zal versterkt en vernieuwd moeten worden. Daar komen ook vragen over erfgoed en het culturele landschap bij kijken, waar op dit moment nog weinig rekening mee gehouden wordt. Langs het dijktraject Gorinchem-Waardenburg zetten Waterschap Rivierenland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de eerste stappen naar een nieuwe vorm van samenwerken in de praktijk. (meer…)

  Van inspiratie naar transformatie

  Cultureel erfgoed als drager van stedelijke verandering

  Erfgoed in een transformatiegebied wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Maar het kan ook een kans zijn om een gebied een eigen identiteit te laten behouden of te geven, passend bij de opgave in het gebied. En dat zonder dat er grootschalige of kostbare ingrepen voor nodig zijn. In het programma Stedelijke Transformatie (www.stedelijketransformatie.nl) is het behoud van erfgoed en cultuurhistorische waarden dan ook één van de thema’s. (meer…)

  MM-Nieuwsbrief

  Ontvang regelmatig aankondigen en nieuwe informatie.

  Aanmelden nieuwsbrief

  We hebben je aangemeld voor de MM E-nieuwsbrief

  Share This