Selecteer een pagina

MMNieuws

Voor creatief en cultureel ondernemers

 

 

 • Berichten

  Frysk Blockbuster Fonds opgericht

  Leeuwarden, 26 maart 2021 – Recentelijk is het Frysk Blockbuster Fonds opgericht door vier in Fryslân gewortelde fondsen. Met dit initiatief willen zij grote theater- en museumevenementen in de provincie Fryslân stimuleren. Het Frysk Blockbuster Fonds is een... Lees meer
 • Winter 2023 nummer: Effectmeting en impact

  Belevings- en impactonderzoek in de cultuursector

  Beleving staat al geruime centraal in het cultuur- en vrijetijdsaanbod. Recent wordt er steeds vaker gesproken over de overgang van de ‘Experience Economy’ naar een ‘Transformation Economy’. Het begrip impact staat hoog op de onderzoeksagenda in de cultuursector. In dit artikel beschrijven we enkele theoretische uitgangspunten en geven we aan hoe je beleving en impact kunt meten. Dit doen we aan de hand van een onderzoek dat we op dit moment uitvoeren voor het Openluchtmuseum in Arnhem. (meer…)

  Kunstbeoefening zorgt voor levensplezier van ouderen én minder zorgkosten

  Kunstbeoefening geeft ouderen zin en plezier in het leven. Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert daarom kunstbeoefening door ouderen in Nederland en betaalt mee aan initiatieven waar ouderen actief aan kunst en cultuur doen. (meer…)

  Hoe goed is erfgoed?

  De vraag naar bewijs van impact

  Steeds vaker worden culturele instellingen door hun subsidiegevers verplicht een bewijs te leveren van de impact van hun activiteiten. Voor zo’n effectmeting is in de bibliotheekwereld een methode ontwikkeld die ook bruikbaar is voor de erfgoedsector. Essentieel voor die methode is dat de gesubsidieerde organisatie zich in haar rapportage aansluit bij de specifieke doelen en termen van de subsidiegever en alleen de concrete directe effecten van haar activiteiten meet. (meer…)

  Erfgoed raakt

  De opkomst van kunst, cultuur en (social) design in de zorg

  In de wereld van de zorg is er steeds meer interesse voor kunst, cultuur en (social) design. Dit weerspiegelt zich onder meer in het aannemen van culturele programmamakers in verpleeghuizen en talloze kunstinitiatieven voor ouderen die thuis wonen. Veel van dit soort initiatieven komen tot stand doordat individuele kunstenaars en artistiek leiders zelf contact leggen met zorginstellingen. Participatiekoren, orkesten, dansers, theatermakers, beeldend kunstenaars, verhalenvertellers, clowns, social designers willen werk maken dat van betekenis is voor de samenleving en zien de zorg als een domein waar zij wat te bieden hebben. En met recht, want kunst raakt en verbindt voorbij woorden. Kan erfgoed een vergelijkbare functie hebben? Dat is de vraag die ik in dit essay verken. (meer…)

  COLUMN

  Een paukenslag uit Brussel: zónder cultuur géén democratisch Europa!

  (Zónder een democratisch Europa geen toekomst voor kunst, cultuur en erfgoed)

  Op 17 juni 2022 ontvingen tal van faculteitsbesturen een brief van minister Dijkgraaf aan de Tweede Kamer waarin de volgende alinea voorkomt: “Horizon Europe, dat loopt van 2021 tot en met 2027, is het Europese programma voor onderzoek en innovatie. Uitgangspunten zijn excellentie en maatschappelijke impact. Horizon Europe beschikt over een significant hoger budget dan het voorgaande programma: met € 95,5 miljard een stijging van bijna 30% [was 73,5 miljard]. Om publiek gefinancierde kennisinstellingen te stimuleren deel te nemen aan Horizon Europe stel ik voor een periode van 7 jaar € 75 miljoen per jaar beschikbaar als tegemoetkoming in de matchingskosten.” (meer…)

  MM-Nieuwsbrief

  Ontvang regelmatig aankondigen en nieuwe informatie.

  Aanmelden nieuwsbrief

  We hebben je aangemeld voor de MM E-nieuwsbrief

  Share This