Selecteer een pagina

Frysk Blockbuster Fonds opgericht

Leeuwarden, 26 maart 2021 – Recentelijk is het Frysk Blockbuster Fonds opgericht door vier in Fryslân gewortelde fondsen. Met dit initiatief willen zij grote theater- en museumevenementen in de provincie Fryslân stimuleren. Het Frysk Blockbuster Fonds is een revolverend fonds en is nadrukkelijk bedoeld voor producenten en organisaties uit het hele land, mits het evenement in Fryslân plaatsvindt. Voor zowel de theater- als de museumsector is bij aanvang een half miljoen euro aan voorfinanciering beschikbaar. Omdat dergelijke ‘blockbusters’ veel voorbereiding vragen, is het fonds in deze publieksluwe periode gelanceerd.

Het Frysk Blockbuster Fonds (FBBF) is een initiatief van Stichting FB Oranjewoud, Stichting Ondernemersfonds Leeuwarden, Ir. Abe Bonnema Stichting en Stichting het Old Burger Weeshuis. Samen stellen zij de middelen beschikbaar om voorfinancieringen aan kansrijke blockbusters in Fryslân (mede) mogelijk te maken. Fred Tuininga, voorzitter Theaterfonds: “Het fonds heeft een uniek revolverend karakter, wat betekent dat de aflossingen steeds opnieuw worden gebruikt. De voorfinancieringen hebben dus het karakter van een lening. Voor ambitieuze cultuurprojecten zijn bij de opstart vaak forse investeringen nodig, waarvoor geldschieters lastig te vinden zijn. Het fonds wil hier bijspringen. Wij gaan uit van blockbusters die een succes worden en waar bij de uitvoering voldoende middelen vrijkomen om de lening terug te betalen.”

Grootschalige culturele publieksevenementen
Bij de start is per sector een half miljoen euro beschikbaar. Siart Smit, voorzitter Museumfonds: “Het is de ambitie om de fondsen verder te laten groeien en meer aanvragen te kunnen honoreren.” Onder een blockbuster wordt een grootschalig cultureel publieksevenement verstaan dat zich in Leeuwarden of elders in Fryslân afspeelt, dat een landelijke uitstraling heeft en veel (extra) bezoekers trekt. Smit: “Als eens in de twee jaar een dergelijk evenement plaatsvindt, dan zou dat al een mooi resultaat zijn.”

Bestuur
Voor het dagelijkse beheer en het beoordelen van aanvragen zijn naast Fred Tuininga als voorzitter Theaterfonds en Siart Smit als voorzitter Museumfonds als bestuur benoemd: Berber van Oyen (secretaris), John Bonnema (penningmeester), Annabelle Birnie, Jos Thie en Carlo Segers.

Meer informatie: fryskblockbusterfonds.nl

468

Reactie verzenden

Share This