Selecteer een pagina

Integratie College #2: maandag 4 juni 2018 Audience Development & Citizenship Education

MBA CHC (Culture Heritage Citizenship)

Op maandag 4 juni organiseert het MBA CHC een integratie college over nieuwe ontwikkelingen in Audience Development & Citizenship Education. Deze dag is onderdeel van het reguliere MBA CHC programma maar ook toegankelijk voor iedereen geïnteresseerd in dit onderwerp. Citizenship Education is een steeds belangrijker Europese drijfveer voor culturele instellingen om hun positie opnieuw te definiëren. Audience Development moet geïntegreerd worden in ‘community building’, waarbij allerlei nieuwe relaties met de civil society worden aangegaan en de instelling de rol kan gaan spelen die de EC graag ziet, namelijk dat de Europese identiteit van de burgers wordt versterkt door onderwijs en cultuur. Deze dag biedt veel nieuwe inzichten en perspectieven en staat onder leiding van kunstenaar / onderzoeker / adviseur Tabo Goudszwaard. Buitenstaanders (max 10) kunnen zich opgeven voor deze dag door een email te sturen naar office@amsu.edu. Kosten voor deze dag zijn 192,50 Euro. Tijdstip: 09:30-17:00 uur (inclusief lunch); locatie: Weesperzijde 34 – Amsterdam (kantoor Steve Austen & co bv.)

Achtergronden

Het Final Report “study on Audience Development – How to place audiences at the center of cultural organisations ” onlangs uitgebracht door de Europese Commissie, geeft inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van publieksbenadering en doet uitspraken hoe deze te verbeteren voor de toekomst. Dat is heel nuttig omdat er tal van instellingen zijn die er nog veel aan kunnen doen om een groter en diverser publiek te bereiken. Het rapport stelt echter ook vast dat onderzocht moet worden in hoeverre er aan de huidige praktijk, die nog erg gestoeld is op traditionele marketingmethoden en doelgroepenonderzoek, een nieuwe dimensie kan worden toegevoegd.

Thema integratie college: Audience Development en Citizenship education

In dit integratiecollege willen wij een dimensie toevoegen waardoor Audience Development de verbinding kan maken met de doelstellingen van het Europees beleid zoals geformuleerd in de voorstellen van de Europese Commissie in Gotenburg om (nieuw) publiek te definiëren in termen van citizens. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
Hierdoor krijgt Audience Development een belangrijke extra dimensie omdat Citizenship Education als onderdeel van permanente educatie binnen kunstinstellingen wordt opgenomen.

Waarom?

Het is cruciaal voor culturele instellingen te weten wat hun positie is binnen de huidige samenleving en welke rol zij daarin moeten aannemen. Hun rol als doorgeefluik van door de overheid gesubsidieerde kunst heeft hen niet alleen afgedreven van het niet-traditionele publiek, maar ook van hun broodheer, de subsidiënt. Daarom is het noodzakelijk hun positie opnieuw te definiëren. Daarvoor is het weer belangrijk dat de kunstinstelling zijn plek ten opzichte van de burger opnieuw bepaalt. Burgers vormen immers als belastingbetaler en actieve of passieve cultuurconsument het draagvlak voor culturele instellingen.

De rol van gemeenschappen

In deze optiek moet Audience Development geïntegreerd worden in ‘community building’, waarbij allerlei nieuwe relaties met de civil society worden aangegaan en de instelling de rol kan gaan spelen die de EC graag ziet, namelijk dat de Europese identiteit van de burgers wordt versterkt via Onderwijs en Cultuur. Die rol houdt direct verband met het investeren in de rol van de burger, zoals vastgelegd is in het Verdrag van Lissabon. In dit verdrag is het begrip ‘Europees Burger’ nader ingevuld (geïntroduceerd was het in 1992, bij het verdrag van Maastricht, de oprichting van de Europese Unie). De burgers beschikken naast het burgerschap van hun natiestaat ook over een Europees Burgerschap. Dat burgerschap moet verder inhoud worden gegeven, en de voorstellen zoals gepresenteerd bij gelegenheid van de bijeenkomst van de Europese leiders in november 2017 in Gotenburg definiëren Onderwijs en Kunst daarin als een belangrijke zo niet leidende factor.

Wat we willen bespreken in dit interactieve college is of het mogelijk is dat kunst- cultuur- en erfgoed en daaraan gerelateerde activiteiten in toenemende mate een vaste waarde kunnen krijgen in het collectieve geheugen van de burgers, door juist de burger actief te betrekken bij de positionering en ontwikkeling van kunst- en erfgoed instellingen, door de verhalen en activiteiten van die burgers te integreren in de beleidsontwikkeling en de dagelijkse activiteiten van de instellingen en initiatieven waardoor deze een officiële plek krijgen (betrokken worden) in het ontwikkelen van de positie van de instellingen in de samenleving.

Één van de middelen om dat doel te bereiken is bijvoorbeeld de ontwikkeling van een innovatieve toolbox om burgers ‘mondiger’ te maken in het produceren van context bij culturele content, maar wellicht zijn er andere methoden die het proberen waard zijn.

Hoe dan ook, steeds meer cultuurbedrijven innoveren en zoeken naar mogelijkheden om Audience Development op een of andere manier te verbinden met Citizenship Education.

Spreker: Tabo Goudswaard

Overheden, fondsen en sponsors zoeken naar oplossingen. Soms met hulp van kunstenaars. Één van de kunstenaars die regelmatig bij dit soort processen betrokken is, verzorgt het integratie college. Tabo Goudswaard, beeldend kunstenaar (Rietveldacademie), zal putten uit zijn ervaringen, zowel aan de kunsten kant (the art of impact) als aan de overheidskant (onderzoek in opdracht van binnenlandse zaken naar uitbreiding juridische mogelijkheden voor burgerinitiatieven) maar ook als opdrachtnemer van bedrijven die zoeken naar oplossingen voor complexe vraagstukken (Studio Goudswaard, social design).

Voor maandag 4 juni zijn maximaal 10 toehoorderplaatsen voor niet reguliere cursisten beschikbaar. Opgeven voor deze dag door een email te sturen naar office@amsu.edu

Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst.

468

Reactie verzenden

Share This