Selecteer een pagina

Recensie: Bruisen, Brouwen, Binden!

Handboek voor lokale community builders

Community, Maatschappij, Marketing, Opinie, Organisatie, Participatie, Redactioneel

Geen culturele organisatie kan nog om community’s heen: ze zijn niet alleen een essentieel onderdeel van een moderne marketingstrategie, maar geven je organisatie ook bestaansrecht. Toch is het ontwikkelen van een community makkelijker gezegd dan gedaan. De nieuwe publicatie Bruisen, Brouwen, Binden! Handboek voor lokale community builders biedt een helpende hand.

In Derek Sivers TED Talk How to Start a Movement kun je binnen enkele minuten ervaren wat de essentie is van het ontwikkelen van een community. Het gaat om de beweging die ontstaat en het momentum dat je teweeg brengt.

En hoe je omgaat met je first followers, de mensen die geen angst hebben om jouw goede voorbeeld te volgen. Maar als je die mensen op een platform weet te plaatsen, is het succes van je community nog niet verzekerd. Want om iedereen met een mogelijke interesse of passie voor jouw plan of netwerk te verbinden en te enthousiasmeren, moet je actief de rol van community manager op je nemen.

Zou het niet fantastisch zijn als je een proces (vliegwiel) op gang zou kunnen brengen, waarbij mensen zelf actief worden, en gaan samenwerken? Waarbij je alleen nog maar hoeft bij te sturen en de energie uit de opgebouwde community vanzelf terugkomt? Hoe start je zo’n gemeenschap en hoe krijg je deze actief, zodat het een eigen leven kan gaan leiden? Auteur Heleen van Praag maakt het hele proces van community bouwen inzichtelijk aan de hand van vele praktische tips en tools. Haar ‘BRUIS-Methode’ is ontstaan uit haar eigen ervaring in Gouda bij het opzetten van buurtinitiatieven en het organiseren van burgerparticipatie. Ze gelooft dat veel van deze zelf-organiserende netwerken bottom-up moeten ontstaan om succesvol te zijn.

Tegen de trend in
Het boek is bedoeld ter inspiratie en als praktisch hulpmiddel. Zo vind je er beschrijvingen van de verschillende werkvormen en initiatieven van de BRUIS-methode. Het handboek heeft een positieve insteek, die zich wellicht soms wat te vaak vertaald naar platitudes. Inhoudelijk echter biedt dit handboek vele voorbeelden en inspirerende citaten die een handig overzicht van recente ontwikkelingen en inzichten bieden, en verklaart waarom community’s zo snel ingeburgerd raken tegen de trend van individualisering in.

Ondanks die inburgering blijft het de vraag hoe je mensen op de juiste wijze kan enthousiasmeren. Hoe kun je ze activeren en laten participeren? Vanuit de marketinggedachte was het al langer bekend dat je mensen moet informeren en interesseren voordat ze mogelijk tot aankoop van iets overgaan. Dit handboek werpt naast de bekende lessen ook een blik op andere apspecten en stappen die van groot belang kunnen zijn om mensen te verbinden en waarbij het in toenemende mate gaat om het onderlinge contact: levendigheid, enthousiasme, plezier en creativiteit. Door die nieuwe verbindingen komen dingen van de grond en blijken ze levensvatbaarder dan met een traditionele verkoopmethode. Indien mensen iets voor elkaar doen uit een gevoel van betrokkenheid, neemt hun betrokkenheid steeds verder toe.

Stappen in een proces
Nadat door initiatiefnemers van een nieuw idee een richting en ‘realiteit’ gekozen zijn, worden vaak andere mensen uitgenodigd om aan die nieuwe realiteit bij te dragen. De community manager moet zich primair op dit proces richten en niet willen sturen op de inhoud en de resultaten. Het organische proces is juist de garantie voor succes, niet de uitstraling van de initiatiefnemer(s). Het is dan ook de doodsteek voor je community als je die op moderne wijze SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) probeert te definiëren.

‘Bruisen’ is de metafoor voor het proces van verbinden en ontwikkelen zoals de auteur dit gebruikt. Het succes van deze methode ligt wellicht ook in de overlapping met filosofische inzichten van Peter Sloterdijk, wanneer hij het heeft over intermenselijke relaties in zijn publicatiereeks Sferen. Hierin richt hij zich op de relatie tussen mens, omgeving en andere mensen. We raken steeds aan anderen en andere belevingen in een intensief en dynamisch proces.

Juist passies en interesses kunnen mensen in een community verbinden, en daarmee het netwerk succesvol maken. Het is zoveel krachtiger als mensen op basis van hun betrokkenheid participeren dan op basis van hun leeftijd, huidskleur of ander doelgroep-denken. Wat dat betreft past het community denken wel goed bij een reeds langer ingeburgerde methode in de marketing van kunst en cultuur waarbij via mond-tot-mondreclame wordt gemaakt. Ook passies kunnen als marketingtool worden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld in de toeristische sector al gebeurt, waar Booking.com net haar zoekalgoritmes voor de website heeft aangepast van geo-locaties naar passies.

Het handboek besteedt naast de succesfactoren ook aandacht aan financieringsvormen. De waarde van draagvlak voordat je een crowdfundingcampagne start, lijkt misschien een open deur maar ook hier vergt de inzet van je community fingerspitzengefühl en daadkracht.

Bestellen van deze publicatie

Bruisen, Brouwen, Binden! Handboek voor lokale community builders is te bestellen via http://bruispunt.nl/

 

468

Reactie verzenden

Share This