Selecteer een pagina

MMNieuws

Voor creatief en cultureel ondernemers

 

 

 • Berichten

  25 januari: Erfgoed telt! wrap up meeting

  Het project Erfgoed Telt zet in op het actualiseren van het erfgoedbeleid, zodat wij ons erfgoed optimaal kunnen behouden, benutten en blijven beleven. In het voorjaar van 2018 zal het nieuwe beleid gereed zijn, want dan zal de minister van OCW een beleidsbrief aan de... Lees meer

  Erfgoed Vertel Event

  Het Erfgoed Vertel Event is een dag vol sterke verhalen, inspirerende lezingen en workshops over storytelling. Het wordt georganiseerd door Stadsavonturen, de Vertelacademie, Landschap Erfgoed Utrecht, ondersteund door Storytelling Centre en Stichting Vertellen en... Lees meer
 • Winter 2017: Herbestemming monumenten

  Het draait allemaal om programmering

  Een gesprek met Maya Meijer-Bergmans en Liselore van der Heijden

  over de exploitatie van de Westergasfabriek en de rol daarvan in de stad

  Het is donker op het Voorhout, al is het pas twee uur ’s middags. Het bronzen beeld van Louis Couperus druipt van de regen en de harstenen tegels op het voorpleintje van kunstenaarsvereniging “Pulchri studio” zijn glad. Maar het kantoor van Maya Meijer-Bergmans op de eerste verdieping van het ruime achttiende-eeuwse huis is helder verlicht, net als de expositieruimtes en het restaurant op de begane grond. Een mooie plek om te praten over nieuwe wegen in de exploitatie van historisch erfgoed. (meer…)

  Ondernemen in erfgoed

  Naar een community of practice voor monumenten

  Veel culturele ondernemers zijn gevestigd in historische gebouwen en kampen met hoge exploitatiekosten. In de afgelopen twee jaar voerden we enkele verkennende gesprekken met deze culturele ondernemers. In veel gevallen blijkt dat met name kleine ondernemers circa drie tot vijf jaar langer in een ‘overlevingsmodus’ opereren door hun historisch onderkomen, ook wanneer ze de initiatieffase voorbij zijn. Maar juist voor deze groep is tegenwoordig nauwelijks ondersteuning beschikbaar. Vandaar dat Nyenrode Business Universiteit en Bureau Menno Heling samen het initiatief nemen om met deze groep kansen voor de lange termijn te ontwikkelen. (meer…)

  Schrijf verhalen

  De vergeten kant van herbestemming

  Zijn verhalen belangrijk bij de herbestemming van kerkgebouwen? Als je die vraag zomaar opwerpt, zullen de meeste mensen ‘nee’ zeggen. Verhalen, daar betaal je de aankoop van het gebouw niet mee, of de notaris die de transportakte moet passeren, of de stedenbouwkundige die het omgevingsplan moet aanpassen, of de architect, of de aannemer. Maar dat is een kostbare vergissing: verhalen zijn essentieel voor het welslagen van een herbestemmingsproject. (meer…)

  Nyenrode Duurzame Monumentenzorg

  Duurzame initiatieven voor historische gebouwen

  Maatschappelijke relevantie staat centraal in het Center for Entrepeneurship, Governance and Stewardship van Nyenrode Business Universiteit. Onderzoekers werken vanuit hun disciplines en expertises aan grote vraagstukken in verschillende sectoren. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de belangrijkste aandachtspunten binnen het onderzoekscentrum. Hoogleraar Anke van Hal en haar team zetten zich vanuit de leerstoel Sustainable Building and Development in voor het verduurzamen van de bouwsector. (meer…)

  Flexibele monumenten zijn de toekomst

  Op bezoek bij het Sweco mini-symposium

  Ingenieursadviesbureau Sweco werkt aan de samenlevingen en steden van de toekomst. Betekent dit dat we alleen kijken naar nieuwbouw? Welnee, de monumenten in Nederland zijn namelijk flexibel. Maar welke mogelijkheden zijn er? We zien dat eigenaren, gebruikers, architecten en aannemers worstelen met vergelijkbare problemen. Daarom organiseerde Sweco op 11 oktober een symposium over toekomstbestendige monumentale panden. Waar kon dat anders georganiseerd worden dan in Huize Houdringe in de Bilt, een werklocatie van Sweco Nederland en een monument. (meer…)

  MM-Nieuwsbrief

  Ontvang regelmatig aankondigen en nieuwe informatie.

  We hebben je aangemeld voor de MM E-nieuwsbrief

  Share This