Selecteer een pagina

Themanummer ism NHTV: Leisure als aanjager voor stedelijke transitie

Academy for Leisure van NHTV Breda onderzocht in samenwerking met MMNieuws, vakmedium voor cultureel ondernemerschap, wat de rol van vrijetijd is bij de steden in transitie. Op vrijdag 7 oktober presenteert NHTV tijdens het Drive In Festival, dat bij STEK aan de Veilingkade in Breda plaatsvindt, het printmagazine, en dat nu al online via www.mmnieuws.nl beschikbaar is.

Naast bijdragen van onderzoekers en studenten zijn tal van partners uit het netwerk (zoals Pakhuis de Zwijger, Brabantkennis, SCP en Bosch500) bereid gevonden om vanuit het specifieke perspectief hun zienswijze op de verandering van de stad weer te geven.

Het magazine toont de zoektocht naar en de ontwikkeling van de katalyserende rol van leisure-aspecten in stedelijke omgevingen. Naast nationale voorbeelden zijn internationale contexten belicht zoals Barcelona, China, Schotland en Antwerpen. Wat voegen zaken als imagineering, placemaking, storytelling en strategic events toe? Hoe betrek je stakeholders over de grenzen van sectoren, gebieden en functies? Steeds wordt een ander aangrijppunt genomen om naar stedelijke transitie te kijken: transitie via dance, via erfgoed, via community building, via pretparkisering, via de publieke ruimte, via het ambachtelijke verleden, via kwaliteit van leven. Is leisure in al haar facetten te zien als noodzakelijke zuurstof voor steden in transitie? NHTV Breda concludeert van wel.

Achtergronden
Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft momenteel in stedelijk verband en dit aandeel blijft groeien. Naar schatting verhuizen er over de hele wereld wekelijks één miljoen mensen richting de stad. Steden zijn magneten die kansen bieden op het gebied van werk, scholing en (be)leefbaarheid. Maar ook globale uitdagingen zoals duurzaamheid, klimaatverandering, veiligheid en segregatie vinden hun weg terug in de stedelijke context. Een belangrijke drager bij de transitie van steden, die doorgaans minder prominent naar voren komt, is echter ook altijd besloten in de rol die de gehele vrijetijdseconomie speelt.

Bekijk het hele nummer.

468

Reactie verzenden

Share This