Selecteer een pagina

Creatieve industrie

Verzamelde artikelen van de afgelopen 10 jaar MMNIEUWS waarin de Creatieve Industrie een hoofdrol speelt

Towards a creative city?

Is Istanbul a creative city? Yigit Evren and Zeynep Merey Enlil explore the tendency for creative industries to cluster in certain areas of the city, and the challenges and opportunities that clustering brings to these creative industries as well as to Istanbul as a... Lees meer

Creatieve stadsvernieuwing

in Noordwest-Europa

Om vervallen stedelijke gebieden in Noordwest-Europa nieuw leven in te blazen en de economie aan te wakkeren is vanuit de EU het project Creative Urban Renewal (CURE) opgezet. Door de vestiging van creatieve industrie moet een impuls worden gegeven aan het leef- en... Lees meer

Utrecht koestert creatief talent

Kernwoord in het versterken en behouden van een creatief klimaat is verbinden, niet alleen op regionaal niveau, maar juist ook op Europees en internationaal niveau. En waar creatieve netwerken eenmaal zijn gesmeed, is het belangrijk ze te verduurzamen. Utrecht timmert... Lees meer

Blessuregevoelige topsector

De creatieve industrie is in het bedrijvenbeleid van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) een van de tien topsectoren van de Nederlandse economie. Eerder mocht de creatieve sector zich al sleutelgebied noemen. Maar als... Lees meer

From creative crowds to creative tourism

Sinds de publicaties van Richard Florida en Charles Landry zijn de ontwikkelingen op het gebied van de creatieve klasse en creatieve clusters in Nederland in een snel tempo gegaan. De creatieve industrie is een belangrijk item op de politieke agenda geworden en veel... Lees meer