Selecteer een pagina

Dossier

Alle artikelen van het door u gekozen dossier

Zoeken naar sterkere binding met de gast

Cultuursector en onderwijs waarderen ‘open learning community’

Gastvrijheid, klantreis en klanttevredenheid als kernbegrippen kennen een lange historie in  commerciële vrijetijdssectoren. Instrumenten inzetten om de voorpret te vergroten of klantenbinding te behouden door ook na de beleving op het eigen park contact te onderhouden zijn  gemeengoed bij attractie- en recreatieparken.  Nu poppodia, theaters, & musea in toenemende mate concurrentie ondervinden,  de effecten van een terugtredende overheid ervaren en kampen met hogere verwachtingen van een diverser publiek, komen ook zij in beweging. Een  toenemende vraag naar inzichten op het gebied van gastvrijheid en optimalisering van de klantbeleving is het gevolg. (meer…)

Herkenning in Herinnering

Authenticiteit als verbindingsmiddel?

Via het nieuws en media worden mensen in Nederland, bijna dagelijks, met oorlog en de gevolgen daarvan geconfronteerd. We zien beelden van vluchtende mensen en we nemen deze op in onze eigen samenleving. Op hetzelfde moment echter wordt de historische afstand tot de meest recente ‘eigen’ oorlog, de Tweede Wereldoorlog, juist groter. Dat geldt met name voor mensen die ouders hebben die zelf na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn en ook geen levende voorouders hebben die deze oorlog hebben meegemaakt. (meer…)

De kracht van verbindende verhalen

Verhalen zijn van alle tijden en goede verhalen zijn vaak tijdloos. Mede door transformatie of herinterpretatie hebben oude verhalen vaak betekenis in het hier en nu. Daarmee kan een parallel getrokken worden naar erfgoed. Erfgoed is iets van vroeger wat ook hier en nu betekenis kan krijgen. Erfgoed is per definitie iets om door te geven. Maar wat geef je dan door? Is dat de ervaring, de feitenkennis, een nieuw perspectief of een (levens)les? Verhalen kunnen, ongeacht het antwoord op die vraag, een krachtig instrument zijn voor de ontsluiting van erfgoed. De afgelopen jaren heeft het lectoraat ‘storytelling & consumer experiences’ van NHTV de kracht van storytelling ingezet in de vorm van narratieve concepten om erfgoed aansprekend voor een breed publiek te ontsluiten. (meer…)

ACTIVE local community design in Haagse Beemden

Imagineering in een Bredase wijk

Explosieve veranderingen vinden plaats in zorg, onderwijs, financiën, energie en bij de overheid. De verzorgingsstaat verandert in een participatiemaatschappij. Wijken en wijkbewoners maken onlosmakelijk deel uit van deze veranderingen. Van bewoners wordt verwacht dat zij steeds meer zelf doen. Bewoners tonen aan dat zij tot creatieve oplossingen komen in veranderende tijden. Buurten waar bewoners wonen en hun vrijetijd doorbrengen zijn het centrum van verandering. Samen runnen bewoners buurttuinen, zorgen ze door actieve inzet als vrijwilliger dat buurthuizen, bibliotheken en zwembaden kunnen blijven bestaan, delen ze auto’s en gereedschap via digitale buurtplatforms. (meer…)

Leisure en het goede leven

Praktische vragen na een filosofische verkenning

Leisure is leuk en inspireert ons, het brengt ons in contact met anderen en maakt ons leven beter. Maar welke diepere betekenissen liggen verborgen in deze activiteiten? Hoe kunnen eenvoudige hobby’s en grote evenementen, sport en kunst, en alles daartussenin, een bijdrage leveren aan het leiden van een goed leven? In het boek ‘Philosophy of Leisure: Foundations of the Good Life’, analyseren Johan Bouwer (lector Ethiek in Onderneming en Professie, NHTV) en Marco van Leeuwen (senior docent filosofie en coördinator van de universitaire bachelor ‘Leisure Studies’, NHTV)  kernthema’s uit de lange traditie van de westerse filosofie – vrijheid, betekenisvolle ervaringen, persoonlijke identiteit en ethiek – om uit te kunnen leggen hoe leisure een centrale plaats inneemt in hoe wij onze levensstijl vorm geven. (meer…)

Time allocation and satisfaction with leisure time

Over the past decades, much national and international research has been dedicated to the way that people allocate their time in daily life. Often a distinction is made between three rough domains: obligatory time, personal time and leisure. Obligatory time then includes all time spent on education, paid work, care for others and household tasks. Personal time includes all activities related to caring for one’s own body (eating, sleeping, bathing) and leisure is composed of activities such as social contacts, ICT-use and relaxation (SCP, 2013). In the Netherlands a new time budget study is conducted every five years to obtain insight into the time allocation of the Dutch. This has been done since the 1970’s, first by the Netherlands Institute for Social Research (SCP) and later in cooperation with Statistics Netherlands (CBS) (SCP, 2013). Within this research Dutch respondents fill in a diary for a restricted period of time and report within certain time slots on the activities that they have undertaken. (meer…)

Share This