Selecteer een pagina

Dossier

Alle artikelen van het door u gekozen dossier

Het draait allemaal om programmering

Een gesprek met Maya Meijer-Bergmans en Liselore van der Heijden

over de exploitatie van de Westergasfabriek en de rol daarvan in de stad

Het is donker op het Voorhout, al is het pas twee uur ’s middags. Het bronzen beeld van Louis Couperus druipt van de regen en de harstenen tegels op het voorpleintje van kunstenaarsvereniging “Pulchri studio” zijn glad. Maar het kantoor van Maya Meijer-Bergmans op de eerste verdieping van het ruime achttiende-eeuwse huis is helder verlicht, net als de expositieruimtes en het restaurant op de begane grond. Een mooie plek om te praten over nieuwe wegen in de exploitatie van historisch erfgoed. (meer…)

Ondernemen in erfgoed

Naar een community of practice voor monumenten

Veel culturele ondernemers zijn gevestigd in historische gebouwen en kampen met hoge exploitatiekosten. In de afgelopen twee jaar voerden we enkele verkennende gesprekken met deze culturele ondernemers. In veel gevallen blijkt dat met name kleine ondernemers circa drie tot vijf jaar langer in een ‘overlevingsmodus’ opereren door hun historisch onderkomen, ook wanneer ze de initiatieffase voorbij zijn. Maar juist voor deze groep is tegenwoordig nauwelijks ondersteuning beschikbaar. Vandaar dat Nyenrode Business Universiteit en Bureau Menno Heling samen het initiatief nemen om met deze groep kansen voor de lange termijn te ontwikkelen. (meer…)

Schrijf verhalen

De vergeten kant van herbestemming

Zijn verhalen belangrijk bij de herbestemming van kerkgebouwen? Als je die vraag zomaar opwerpt, zullen de meeste mensen ‘nee’ zeggen. Verhalen, daar betaal je de aankoop van het gebouw niet mee, of de notaris die de transportakte moet passeren, of de stedenbouwkundige die het omgevingsplan moet aanpassen, of de architect, of de aannemer. Maar dat is een kostbare vergissing: verhalen zijn essentieel voor het welslagen van een herbestemmingsproject. (meer…)

Nyenrode Duurzame Monumentenzorg

Duurzame initiatieven voor historische gebouwen

Maatschappelijke relevantie staat centraal in het Center for Entrepeneurship, Governance and Stewardship van Nyenrode Business Universiteit. Onderzoekers werken vanuit hun disciplines en expertises aan grote vraagstukken in verschillende sectoren. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de belangrijkste aandachtspunten binnen het onderzoekscentrum. Hoogleraar Anke van Hal en haar team zetten zich vanuit de leerstoel Sustainable Building and Development in voor het verduurzamen van de bouwsector. (meer…)

Flexibele monumenten zijn de toekomst

Op bezoek bij het Sweco mini-symposium

Ingenieursadviesbureau Sweco werkt aan de samenlevingen en steden van de toekomst. Betekent dit dat we alleen kijken naar nieuwbouw? Welnee, de monumenten in Nederland zijn namelijk flexibel. Maar welke mogelijkheden zijn er? We zien dat eigenaren, gebruikers, architecten en aannemers worstelen met vergelijkbare problemen. Daarom organiseerde Sweco op 11 oktober een symposium over toekomstbestendige monumentale panden. Waar kon dat anders georganiseerd worden dan in Huize Houdringe in de Bilt, een werklocatie van Sweco Nederland en een monument. (meer…)

Gezocht: ondernemers met lef

Het onderscheidend vermogen van een monument

Onderscheidend vermogen, daar draait het om bij ondernemen in een monument. Elk monument is uniek. Het is veel meer dan een stapel stenen. Het is een verhaal, het geeft betekenis, het is emotie. Het is dan ook niet voor niets dat veel (cultureel) ondernemers bewust kiezen voor een monumentale omgeving om te ondernemen: een huisvesting met karakter. (meer…)

Met open armen

Mirjam Blott over toegankelijkheid en de toekomst van religieus erfgoed

Welke rol speelt religieus erfgoed in een tijd van secularisering en ontkerkelijking? Voor veel kerken, kapellen en kloosters is de kwestie nijpend. Met die reden zette de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in 2014 de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed op, onder leiding van Mirjam Blott. Eind 2016 sprak MMNieuws haar over de resultaten van twee jaar onderzoek en discussie met een breed scala van betrokken partijen. Nu, een jaar na het afronden van de Agenda, staat Blott aan het roer van het Europees Erfgoedjaar 2018. Welke kansen voor religieus erfgoed ziet zij in de komende jaren? (meer…)

Kunst tussen de kerkbanken

De Oude Kerk in nieuwe tijden

De Oude Kerk is het oudste gebouw van Amsterdam, een gotische kerk waar Saskia, de vrouw van Rembrandt begraven ligt en waar nog elke zondag wordt gebeden. Na een omvangrijke restauratie van meerdere decennia werd in 2012 de deur ook opengezet voor kunstenaars, die met speciaal voor de kerkruimte ontwikkeld werk een nieuwe tijdslaag verbeelden. Inmiddels is de Oude Kerk (ook) een succesvol museum voor hedendaagse kunst. (meer…)

Van spoorloods naar sociale hub

In gesprek met Baud Schoenmaeckers van Het Seinwezen

Langs het spoor, hartje Haarlem ligt Het Seinwezen: cultureel centrum, flexwerkplek, hub voor sociale ondernemers en een huis en expositieruimte voor de buurt. Het concept is ontsproten aan het brein van Baud Schoenmaeckers, naast eigenaar van Het Seinwezen ook directeur van het bureau Synergos Communicatie. MMNieuws sprak met Schoenmaeckers over de kansen en problemen van zijn historisch pand, en de ambitieuze toekomstplannen voor zijn geesteskind. (meer…)

De vele levens van de Waterlinie

Een nieuwe methodiek voor erfgoedgebruik en –herbestemming

De Nieuwe Hollandse Waterlinie, aangelegd vanaf begin 19e eeuw, is een belangrijk onderdeel van het militair erfgoed van Nederland. Talloze forten, batterijen en schuilplaatsen staan als stille getuigen van een ambitieuze militaire strategie die nooit in werking is gesteld. Nu dit militair erfgoed zijn oorspronkelijke functie heeft verloren, rijst de vraag wat er met de Waterlinielandschap moet gebeuren. Dankzij de inzet van lokale bewoners, bijgestaan door V6, krijgt het Linielandschap nieuw leven. (meer…)

Cultuur en identiteit, na de Brexit

De toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Unie in 1973  heeft altijd het karakter gehad van een zekere anomalie. De grondleggers van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, waarmee het allemaal begon, was het uiteindelijk te doen om het wegnemen van de oorzaken van de beide wereldoorlogen. Daarvoor zou eerst een gemeenschappelijke markt en vervolgens een toenemende samenwerking en uitwisseling tussen de ‘volkeren’ van Europa moeten plaats vinden. De Britten waren eigenlijk alleen geïnteresseerd in handel en de voordelen van een gemeenschappelijke markt. De impliciete politieke doelstelling van een toenemende Europese eenwording kon ze maar matig boeien. (meer…)

Duurzaam wonen in agrarisch erfgoed

Monumentale energietransitie in de praktijk

Het platteland verandert, agrarisch erfgoed staat onder druk. Oude boerderijen voldoen zelden aan moderne eisen voor een duurzame woon- en werkomgeving. Tegelijkertijd is het verduurzamen van agrarisch erfgoed een enorme opgave, zeker voor individuele boerderijeigenaren. Reden voor EMD-Monumentenzorg en de Nyenrode Business Universiteit om samen dit probleem op te lossen. (meer…)

Kunst is een vijfletterwoord

De rol van kunst bij duurzame herbestemming van gebouwen

Groen en monumentaal staat Kapitaal in de 21ste eeuw van Thomas Piketty in mijn kast, een kathedraal van een boek. In een van de eerste hoofdstukken schetst hij de welstand in de bovenlaag van het negentiende-eeuws Engeland. Hij verklaart hoe het mogelijk is voor deze welgestelden om onbezorgd te leven. Na de Eerste Wereldoorlog komen ze in de problemen en in de populaire tv-serie Downtown Abbey herkende ik de gevolgen door de veranderingen in het financiële stelsel. (meer…)

Heritage matters

Placing cultural heritage at the heart of the EU

Heritage matters for Europe, that much is clear. Our castles, churches and museums play a central role in the formation of European identities and attract millions of visitors each year. The Lisbon Treaty acknowledges this importance and seeks to safeguard European heritage. Yet EU funding for cultural heritage projects was traditionally quite meagre compared to other domains. Together with many other cultural institutions, the European Heritage Alliance seeks to combat this lack of attention. (meer…)

Rauwe maakplek

De Gelderlandfabriek, van zorgenkind tot muze

In anderhalf jaar heeft de Gelderlandfabriek in Culemborg zich uit niets ontwikkeld tot creatieve hotspot en zakelijk trefpunt van betekenis. Achter de gevels waar eerst de hulplocomotief voor de karakteristieke Kuilenburgse spoorbrug stond opgesteld en later de meubelontwerpen van Jan des Bouvrie werden gemaakt, vinden zowel doeners, denkers als makers hun ideale werkplek. Wie er voor het eerst komt, voelt zich meteen thuis. (meer…)

Historie en actualiteit laten versmelten

De nieuwe inrichting van het Stedelijke Museum Breda

Realisatie van een nieuw museum in zes maanden: voor die opdracht stonden Claessens Erdmann en het Stedelijk Museum Breda. Het museum ontstond na een fusie van MOTI (Museum of the Image) en het Breda’s Museum. Het Stedelijk Museum Breda vond een thuis in het pand van MOTI, het historische oudemannenhuis De Beyerd en de daar achter gelegen nieuwbouwvleugel. Maar de fusie en nieuwe opzet vergden wel een volledig nieuwe aanpak van het interieur. Begin 2017 begonnen de eerste bouwwerkzaamheden, in juni heeft het Stedelijk  Museum Breda haar deuren geopend. Een extreem kort tijdsbestek, dat van alle betrokkenen het uiterste vroeg in inzet en flexibiliteit. (meer…)

Het Grootste Museum van Nederland

Religieus erfgoed vindt een nieuw publiek

Het mooiste religieus erfgoed in Nederland verkopen aan het grote publiek, dat was het uitgangspunt van Museum Catharijneconvent en dertien religieuze gebouwen in Nederland. Samen kwamen zij met een nieuw project: het Grootste Museum van Nederland, dat deze zomer de deuren opende. (meer…)

Share This