Selecteer een pagina

Transformative Live Events

Is de impact van innovation games en creatieve marktplaatsen?

Communicatie, Marketing, Media, Participatie

Leuven 7 juni 2018 – 16 ballonnen knallen, de gekleurde kaartjes die vrijkomen bepalen de groepsindeling. De eigenaar van ‘Leuven Leisure’ mag een korte introductie doen over zijn bedrijf en de uitdaging die hij inbrengt. De facilitator neemt het over en introduceert de aanpak voor het proces. Drie uur, acht pitches en 2 rondes van divergeren en convergeren later is een Leuvens Universiteitslokaal veranderd in een chaotisch werkatelier. Een ruimte met onaffe prototypes, vellen vol gele memo’s, en de deelnemers hebben de stoelen ingeruild voor tafels en de grond. Conclusie van zowel opdrachtgever als deelnemers (studenten van de track Social Innovation): ‘dit was zeer waardevol en heeft nieuwe inzichten gegeven’.

Process Design Lab

10 jaar geleden is binnen de Bachelor track Social Innovation (Performatory) een Process Design Lab opgezet waar kennis wordt ontwikkeld en gedeeld over het organiseren en faciliteren van zogenaamde ‘Transformative live Events’. De afgelopen jaren zijn er door studenten, docenten en alumni honderden vergelijkbare events gefaciliteerd. Van een 3 uur durende sessie voor de GGD tot 5-daagse DCLivingLabs of Innovation Games van STUDIO.WHY. Hoog gewaardeerde activiteiten door de deelnemers, maar achteraf blijft altijd de vraag of het meer oplevert dan: ‘Interessant! Leuk! Leerzaam! Goede contacten!’ Wat is voor wie daadwerkelijk de opbrengst van dit soort ‘Transformative Live Events’? Sierksma van Veilig Verkeer Nederland, deelnemer aan een Experience Design Course, verwoordt het mooi: “Als deelnemers samen ‘nieuw denken’ ontwikkelen, dan is dat het hoogste resultaat.”

Youp Selen:

Het blijft altijd de vraag of het meer oplevert dan: ‘Interessant! Leuk! Leerzaam! Goede contacten!’

Impact voor deelnemer, collectief, organisatie en samenleving?

Het bij elkaar brengen van een diversiteit aan deelnemers levert met een juiste aanpak méér op dan een oplossing voor een vraagstuk. Het transformatieve effect op de deelnemers, maar met name ook het effect op het collectief, komt keer op keer terug in de evaluaties van events waarbij Performatory betrokken is. Het ‘nieuwe denken’ kan vervolgens via de deelnemers effect hebben op hun netwerk, afdeling en organisatie. In vergelijking met 10 jaar geleden is het ‘stagen van de live-experience’ tegenwoordig onderdeel van het creëren van een creatief innovatieproces. Elementen van het vakgebied van leisure worden gebruikt om het innovatieproces daadwerkelijk tot een experience te maken. Decor, locatie, hospitality, spel en storytelling, lijken in eerste instantie misschien aankleding, maar dragen juist bij aan het transformerende effect.

Innovation Games STUDIO.WHY

Tijdens Dear Future (European Social Innovation Week) in Tilburg waren studenten en alumni van Performatory betrokken bij de productie van de Innovation Games van STUDIO.WHY. Daarbij gingen in zes dagen (24/7) 50 deelnemers in een real-life game op zoek naar innovatieve oplossingen voor tien maatschappelijke vraagstukken. 10 teams, die bestonden uit een mix van jonge talenten met economische, technische, creatieve en sociale achtergronden, daagden elkaar uit om tot de meest innovatieve ideeën te komen. Marcella van Eijndhoven, Performatory member & programmaleider bij STUDIO.WHY, geeft aan: “De innovation games vonden plaats in het centrum van de stad. Op deze manier worden burgers die het evenement bezoeken makkelijker betrokken bij vraagstukken die hen ook aangaan.” Een voorbeeld waarbij een creatief innovatieproces wordt neergezet als een evenement voor zowel opdrachtgever, deelnemers en voor de samenleving. Vermakelijk om naar te kijken en tegelijkertijd transformerend voor bijvoorbeeld een sector, wijk of stad.

Impact: transformatie belangrijker dan Oplossingen

Het vraagstuk dat centraal stond tijdens de creatieve sessie in Leuven, betrof het ontwikkelen van een concept voor een marketingevent. Aan het einde bleek (zoals bij bijna alle sessies) dat er geen concreet idee was, maar wel veel waardevolle input (aldus de opdrachtgever). Het transformatieve proces lijkt belangrijker dan het concrete antwoord op de onderliggende vraag. Collectief besef en herbezinning van het probleem, de innovatiekracht van de groep, het inleven in het andere perspectief en uiteindelijk het opnieuw leren ‘anders denken’ zijn voorbeelden van de transformatieve impact van deze ‘Live Events’. Welke impact (van oplossing tot transformatie) deze ‘Transformative Live Events’ hebben en hoe groot die impact is op probleemeigenaren, deelnemers of bezoekers, is een vraag die vanaf september 2018 centraal staat in een doorlopend onderzoek van het Process Design Lab van Performatory.

Fotografie: Lieke van den Oord, Joris Raaijman

NB: dit artikel verscheen eerder in het magazine Uncover ‘Leisure & Events’ van Breda University of Applied Sciences.

468

Reactie verzenden

Share This