Selecteer een pagina

Smart cities, smart events

Eventmanagement voorbij marketing

Beleid, Maatschappij, Management, Marketing, Onderzoek, Politiek

Koningsdag

City marketing is al heel wat jaren in zwang. Verschillende steden profileren zich als de ‘evenementenhoofdstad van …’. Hoe meer evenementen en hoe meer bezoekers, hoe hoger op de ladder. En hoe meer revenuen voor de stad. In dat kader worden bezoekersaantallen nogal eens overtrokken door het eventmanagement. Maar daar ligt de fout: het moet niet gaan over de aantallen, maar om de beleving van de bezoekers.

Koningsdag Breda

Koningsdag Breda

Het is de positieve beleving die bezoekers doet terug keren naar de stad of naar een evenement. Waarom dan toch steeds die focus op die aantallen? Omdat de ‘lezer’ bij hoge aantallen denkt dat het dan goed was? Stop met het noemen van het aantal bezoekers, maar tel ze wel! Sterker nog, zorg dat je als organisatie vooraf weet hoeveel mensen aanwezig zullen zijn, waar ze vandaan komen, op welk moment, met welk transportmiddel ze arriveren, wat ze gaan doen en wanneer ze terug gaan. Op deze manier creëer je met event intelligence een optimale bezoekersbeleving. Event intelligence wordt daarmee tot een verlengstuk van smart cities.

Data verzamelen

Duidelijk is dat dit fenomeen is gebouwd op een enorme toename van beschikbare data, op alle momenten, op alle plekken en voor allerlei toepassingen. De essentie van de smart city-gedachte zit in het voorspellen en waar mogelijk ook het beïnvloeden van gedrag. Onder in het beïnvloeden van koopgedrag, van verplaatsingsgedrag en van sociaal gedrag. Zo is in Eindhoven het living lab Stratumseind (Kanters 2015) een prachtig voorbeeld hoe dataverzameling vanuit allerlei bronnen (temperatuur, licht, gps, geur en geluid) kan leiden tot inzicht in het gedrag van mensen in de openbare ruimte en de mogelijkheden tot beïnvloeding van dat gedrag. Dat alles in het kader van beleving en veiligheid. Het creëren van een veilige omgeving heeft directe gevolgen voor een positieve beleving en daarmee een positieve uitstraling voor de stad en of een evenement.

Echter het verzamelen van die data is geen eenvoudige klus. Privacy speelt een rol en de beschikbare dataverzameltechnieken zijn ook niet allemaal even makkelijk verkrijgbaar. Maar de verantwoordelijken betrokken bij de organisaties kunnen het fenomeen van dataverzameling in het kader van veiligheid (en dus beleving) niet meer negeren. Recente tragedies – de Loveparade in Duisburg in 2010, de noodlottige nieuwjaarsviering in Shanghai in 2015 en de hadj in Mekka in 2015 – kunnen niet meer worden afgedaan als ‘uitzonderlijk’. Als de verantwoordelijke organisatoren eerder hadden kunnen anticiperen op de enorme toestroom van mensen in die situaties, dan was beïnvloeding van de toestroom mogelijk geweest en had overcrowding waarschijnlijk kunnen worden voorkomen. En daar liggen nu de kansen voor event intelligence.

Data-speeltuin

Het koppelen van data over verplaatsingen van bezoekers aan bijvoorbeeld routes, oppervlaktes, procescapaciteiten betekent dat er al in een heel vroeg stadium het gedrag van de bezoeker beïnvloed kan worden. Denk hierbij niet alleen aan de modaliteitskeuze (de auto of het openbaar vervoer) maar ook aan spreiding van vertrektijden, spreiding van aankomst- en vertreklocaties, de plaatsing van servicepunten, enzovoorts. Alles om te voorkomen dat te veel mensen op het zelfde moment op dezelfde plaats zijn, met alle mogelijke fatale gevolgen van dien. Toch is de interpretatie van de data is vaak nog lastig. Wanneer is er aanleiding om te reageren op de binnenkomende data? Met welke cijfers moet worden gerekend om de juiste beslissingen te nemen? Wie kent de in en outs van grote mensenstromen op evenementen en in binnensteden?

Precies deze vraagstukken worden onderzocht in een nieuwe ‘data-speeltuin’. Als alles loopt zoals gepland dan heeft de Academie Stedenbouw Logistiek en Mobiliteit van NHTV voor 1 september 2016 een eigen lab om te gaan experimenteren met het verzamelen van data. Wifitrackers, routers, lasers en videobeelden: allerlei verschillende vormen van data worden verzameld en in een computerprogramma opgezet om studenten om te leren gaan met dataverzameling en de interpretatie ervan. Een multidiscipliniare aanpak is daarbij belangrijk om geen kansen te laten liggen. In een later stadium zal de vergaarde event intelligence verder worden uitgerold bij evenementen en in binnensteden.

LINKS

468

Reactie verzenden

Share This