Selecteer een pagina

Met open hart

Het Jonge Harten Festival in de samenleving

Burgerschap, Communicatie, Community, Maatschappij, Marketing, Organisatie, Participatie

Dit jaar werd van 16 tot en met 24 november voor de eenentwintigste keer het Jonge Harten Festival georganiseerd. Dit Groningse theaterfestival richt zich op de jongere generaties en programmeert (muziek)theater- en dansvoorstellingen voor mensen van 12 tot 29 jaar. Jonge Harten wil een festival zijn dat in de samenleving staat en tegelijkertijd artistiek interessante en prikkelende voorstellingen presenteert. In het theater maar vooral ook daarbuiten, op locaties die niet meteen voor de hand liggen. Omdat bepaalde voorstellingen daarom vragen, maar bovenal om een plaats te vinden in de samenleving.

Op verschillende manieren gaat het festival actief het gesprek aan met de omgeving. Contact met en kennis over de eigen omgeving, het kennen van de eigen context en het maken van (nieuwe) verbindingen met andere domeinen, met de gelegenheid voor uitwisseling van ideeën, zorgen voor een gedeelde ruimte. Zoals met jeugdzorginstelling Elker, Directie Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Groningen, het Internation Welcome Centre North (IWCN) en TalentWeb Groningen (TWG, een netwerk voor young professionals). In dialoog met de gemeenschap wordt duidelijk welke behoeften er zijn en wat er leeft, niet alleen op het gebied van theater en dans maar juist ook in het leven van alledag.

In contact

Jonge Harten zoekt naar alledaagse verhalen door ontmoetingen tot stand te brengen. Ontmoetingen met onze doelgroepen, met onze omgeving en in het bijzonder met partijen van buiten de eigen sector. Als festival hebben we ideeën over de manier waarop we communities kunnen creëren en faciliteren. We hebben niet de illusie dat wij hierover alles weten en willen niet op een top down manier aan het werk gaan. En daarom observeren we wat er speelt. Door in het institutionele en maatschappelijke domein onze oren te luisteren leggen, open te staan voor dialoog en op te halen waar mensen mee bezig zijn, te onderzoeken wat hen drijft en waar ze behoefte aan hebben.

Jaukje van Wonderen:

Wij geloven dat wij als festival onze verantwoordelijkheid kunnen nemen door in de samenleving te staan. Niet als visie, maar hands on.

Ook wanneer mensen niet, of nog niet, geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur gaan we met hen in gesprek om hun belevingswereld te ontdekken. En als daar ruimte voor is, hen vervolgens te verleiden, te prikkelen, een stap buiten de eigen comfortzone te laten zetten en hen te verrassen. Door ze net iets meer te geven dan ze verwachten. Hun verbeelding aan te zetten op een dusdanige manier dat het raakt aan wat ze al kennen en waar ze behoefte aan hebben, maar hen ook uitdaagt. Dit kan klinken als een onmogelijke taak, maar wij zien het als een mooie uitdaging!

Groeiend hart

Bovenaan blijft staan dat we een artistiek inhoudelijk festival neerzetten, waar ongemak en herkenning leidend zijn. Hoe maak je deze onderwerpen beter bespreekbaar, dan door ze gezamenlijk te beleven en de gelegenheid te creëren om het ongemakkelijke toe te laten en elkaar daarin te herkennen?

Jonge Harten heeft de ambitie mee te bouwen aan een toekomst waar we nieuwe houdingen ten opzichte van elkaar kunnen aannemen. Waar jonge harten kunnen groeien, waar een net iets andere blik op de wereld wordt gegeven, waar openheid en ontmoeting centraal staan. En bovenal een plek waar het hebben van een oordeel en het direct geven van een mening uitgesteld, of misschien zelfs afgesteld kan worden.

Leren van anderen

Jonge Harten is een tijdelijk en mobiel thuis waar niet alleen tijdens het festival, maar ook door het jaar heen communities worden gefaciliteerd. Via De Nieuwe Harten Club voor scholieren van twaalf tot en met zeventien jaar. De Grote Harten Club voor de achttienplussers, een community die veelal niet bekend is met theater en dans en waarvoor, in samenwerking met het Grand Theatre, het ontmoeten en uitwisselen centraal staan. En de andere kant op, via de kritische blik van buiten: de Young of Hearts Circle, een interdisciplinaire community van young professionals die wij actief bevragen en die kritisch reflecteren op het festival, de doelstellingen en de toekomst.

Wij geloven dat wij als festival onze verantwoordelijkheid kunnen nemen door in de samenleving te staan. Niet als visie, maar hands on. Door open te staan voor het verhaal en de leefwereld van de ander, door ruimte te creëren voor ontmoeting, ongemak en herkenning en deze thema’s de horizon te geven. Door te luisteren naar wie de ander is, en waar het jonge hart behoefte aan heeft. In de context van het festival maar ook daarbuiten, in hun eigen omgeving, in hun leven en hun ontwikkeling. Blijven innoveren door te leren van elkaar.

468

Reactie verzenden

Share This