Selecteer een pagina

Kennis delen op het digitale erf

Het succes van Stolpencommunity Vierkantdelers

Burgerschap, Communicatie, Community, Maatschappij, Marketing, Organisatie, Participatie

Ambassadeurs van de Stolpencommunity Vierkantdelers, foto: Kenneth Stamp

Waarom zou een stolpbewoner het wiel opnieuw uit moeten vinden? De eigenaren van stolpboerderijen hebben vaak dezelfde praktische vragen. Waar een goede rietdekker te vinden bijvoorbeeld, of hoe een stolp duurzaam en betaalbaar te verwarmen. Voor iedereen die het avontuur met een stolp aangaat of zijn hart verpand heeft aan deze prachtige boerderijen met hun piramidevormig dak, heeft de Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp (BSNH) de ‘Stolpencommunity Vierkantdelers’ in het leven geroepen.

“We willen graag het contact tussen stolpenbewoners intensiveren, zodat ze meer informatie uitwisselen en geïnspireerd raken om nieuwe functies voor de stolp te bedenken. Daarmee kunnen we ook een jongere generatie enthousiasmeren. Bovendien kunnen we als groep een doorslaggevende factor zijn in de lobby naar gemeenten”, vertelt Angeli Poulssen, projectleider van de Stolpencommunity Vierkantdelers. “Het is een bijzondere opgave om de groep van anderhalf duizend ondernemende, stoere stolpbewoners met een gemiddelde leeftijd van zestig jaar, samen te brengen en kennis te laten delen. Die groep groeit gestaag omdat de BSNH actief nieuwe ‘Vrienden’ werft, ook via de community. We zijn ervan overtuigd dat dit de nieuwe weg naar behoud van de stolpen is. ”

Publicatieangst

De community op internet

“Er is bewust voor een communityvorm gekozen die zowel online als offline functioneert. Uit de enquête onder stolpbewoners kwam naar voren dat het merendeel niet digitaal georiënteerd is. Bijeenkomsten en kennisdeling via nieuwsbrieven en een magazine zijn dus essentieel om het groepsgevoel te ondersteunen. Op de bijeenkomsten promoten we de digitale community, die we hebben opgezet als onderdeel van de monumentencommunity van het Restauratiefonds. Dit om te kunnen profiteren van hun al opgedane expertise en om kosten te sparen. Het inschrijven gaat inmiddels goed, maar het is een uitdaging om van de passieve gebruiker een actief communitylid te maken. Je moet af en toe porren, veel mensen hebben digitale publicatieangst”, aldus Poulssen.

Durf te vragen

In de Stolpencommunity Vierkantdelers zijn de leden de kennishouders. Stolpen hebben een grote gelijkenis in opbouw en daarom zijn de uitdagingen ook vaak gelijk. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op duurzaamheid, erfdelen, kleinschalig voedsel verbouwen, restauratie en verdienmodellen. Om te kunnen bepalen wat de belangrijkste thema’s voor de Vierkantdelers zijn, is er door de BSNH een onderzoek gedaan waar meer dan driehonderd reacties op kwamen. Op basis van die uitkomsten is de digitale community thematisch ingedeeld en zijn de ‘Stolpencolleges’ en andere bijeenkomsten inhoudelijk vormgegeven.

Angeli Poulssen:

Voordat stolpbewoners het digitale erf gaan delen, kijken ze de kat uit de boom. What’s in it for me?

Dergelijke enquêtes zijn een aanrader volgens projectleider Poulssen. “Je denkt te weten waar je doelgroep zich mee bezighoudt en hoe belangrijk ze sommige zaken vinden, maar het is altijd goed om dat gestaafd te zien. Vervolgens is het belangrijk om de waarde van een community voor de leden te kunnen bepalen. Voordat stolpbewoners het digitale erf gaan delen, kijken ze de kat uit de boom. What’s in it for me? Uit onze enquête bleek dat ze juist graag een community wilden om het stolpenlandschap te kunnen behouden. Het ging ze niet zozeer om hun eigen belang. Bijzonder en goed om op in te spelen.”

Avontuur

Jonge ambassadeurs Steven, Desley en Noor zetten hun schouders eronder, foto Kenneth Stamp

Op de vraag wat ze vanaf het begin anders had willen doen, moet ze glimlachen. “Zo’n community bouwen is – net als een stolp kopen – een groot avontuur. Je overziet niet waar je aan begint. Trek er in ieder geval een aantal jaren voor uit om er beweging in te krijgen en de community te laten groeien. Een community bouwen is geen laaghangend fruit. Maak de techniek zo makkelijk mogelijk en zorg dat het aantrekkelijk is vormgegeven. Wij hebben een communityprojectgroep opgezet met vrijwilligers, die de community voeden met kennis en er ook tijd in steken. En we hebben meer dan twintig ambassadeurs benoemd die hun kennis publiekelijk delen, online en off line. Persoonlijk contact werkt inspirerend.”

Duurzame groei

Aanjagen is nodig, of je dat nou professioneel doet met een redacteur of met gepassioneerde community-ambassadeurs, stelt Poulssen. “In ons geval is het aanjagen via offline bijeenkomsten noodzakelijk. Bij de eerste bijeenkomst was er een opkomst van circa zestig mensen, bij de tweede hebben zich honderdveertig mensen opgegeven. Men wil elkaar ontmoeten, men wil kennis delen en zich achter het grotere doel – het behoud van de stolpboerderijen – scharen. Maar tegenwoordig wil ook iedereen dat op zijn eigen manier doen, digitaal of niet. Dus zit er weinig anders op dan het allemaal aanbieden en af te wachten wat succesvol is en wat minder. Maar we zijn blij dat er zoveel groei en ontwikkeling in de Stolpencommunity Vierkantdelers zit. Dit is een duurzame ontwikkeling, want het komt uit de mensen zelf.”

Meer weten? Stolpencommunity Vierkantdelers is te vinden op de monumentencommunity van het Restauratiefonds via https://community.monumenten.nl/stolpencommunity

 

 

 

 

468

Reactie verzenden

Share This