Selecteer een pagina

Innovatie in het veld

Brabantse stadsambassades in actie

Beleid, Burgerschap, Communicatie, Community, Maatschappij, Marketing, Organisatie

Kick-off ambassades

Het initiatief ‘Cities in Transition’ van Pakhuis de Zwijger (Nieuw Nederland en New Europe) biedt kansen aan lokale initiatieven om zich te verbinden en buiten de klassieke triple helix-samenwerking bij te dragen aan innovatie. Het groeiende netwerk faciliteert en jaagt aan. In Brabant komen niet alleen per stad ambassades op, maar vindt er ook op regionaal niveau samenwerking plaats. Deze regionale schaal biedt een uitgelezen extra kans verbindingen te maken en zichtbaarheid te vergroten, geheel in lijn met de regionalisering in de EU. De afzonderlijke Brabantse stadsambassades gebruiken het Brabantse niveau voor aanvullende ontmoetingen, uitwisseling, profilering en, mogelijk in de toekomst, gezamenlijke programmering.

Stadsambassade Eindhoven

Eindhoven is niet alleen bekend om zijn technische innovaties (Brainport), maar ook om zijn creatieve sociale identiteit. Jonge ontwerpers starten hun eigen bedrijven na hun afstuderen en werken samen in nieuw gevormde gemeenschappen of ‘broedplaatsen’. Deze broedplaatsen vormen het ‘BRAINFIELD’ van de stad. Tijdens de jaarlijkse Dutch Design Week (eind oktober) presenteren de afstudeerders van de diverse opleidingen hun resultaten, die uitdrukking geven aan nieuwe bewegingen en trends in product- en social design. De Stadsambassade Eindhoven functioneert als strik rond al deze autonome initiatieven en vertegenwoordigt de initiatieven en de stad nationaal en internationaal bij Nieuw Nederland en New Europe.

Stadsambassade Breda

Brabantse stadsambassades op pad

Brabantse stadsambassades op pad

Stadsambassade Breda is opgericht in maart 2015. Breda wil bottom-up initiatieven van inwoners van de stad daadwerkelijk succesvol maken. Te vaak blijven goede ideeën liggen of mislukken door het gebrek aan tijd, kennis en/of netwerk. Breda richt zich bij voorkeur op het begeleiden van initiatieven tot social entreprises. De Stadsambassade neemt ook zelf initiatieven, zoals de ondersteuning van projecten rond de stadspromotie en -marketing en hun bijdragen aan het ‘merk’ Breda. Tijdens de stadsexpeditie in april verkenden enthousiaste Nederlandse stadsmakers allerlei initiatieven in de stad via vier fietsroutes.

Stadsambassade Den Bosch

Met cultuur als aanjager is in 2015 de tienjarige pioniersfase voor het terrein Tramkade van start gegaan, een locatie rond de voormalige veevoederfabriek De Heus/Koudijs. Je vindt er het WerkWarenHuis, de thuisbasis van Social Label en restaurant Van Aken: een ontwerpend lab voor creatieve ondernemers gericht op sociale economie, design en ambacht. Ontwerpers, kunstenaars en architecten die ‘het tijdelijk bouwen’ onderzoeken, en design thinkers die sociale processen in de samenleving opnieuw vormgeven, doen mee. Met duurzaamheid, inclusiviteit en creativiteit als gedeelde waarden ontstaan verbindingen met de stad. Stadsambassade Den Bosch brengt deze in beeld. In september vond een stadsexpeditie in Den Bosch plaats.

Stadsambassade Den Bosch

Met cultuur als aanjager is in 2015 de tienjarige pioniersfase voor het terrein Tramkade van start gegaan, een locatie rond de voormalige veevoederfabriek De Heus/Koudijs. Je vindt er het WerkWarenHuis, de thuisbasis van Social Label en restaurant Van Aken: een ontwerpend lab voor creatieve ondernemers gericht op sociale economie, design en ambacht. Ontwerpers, kunstenaars en architecten die ‘het tijdelijk bouwen’ onderzoeken, en design thinkers die sociale processen in de samenleving opnieuw vormgeven, doen mee. Met duurzaamheid, inclusiviteit en creativiteit als gedeelde waarden ontstaan verbindingen met de stad. Stadsambassade Den Bosch brengt deze in beeld. In september vond een stadsexpeditie in Den Bosch plaats.

Stadsambassade Tilburg

Op 16 september 2015 is de Tilburgse Stadsambassade van start gegaan. Initiatiefnemers Kennismakerij (Bibliotheek Midden-Brabant) en Cast (Centrum voor Architectuur en Stedenbouw) kregen zo’n 25 deelnemers zover om bottom-up hun netwerk te verleiden. Via kleinschalige bijeenkomsten verbinden ze stedelijke initiatiefnemers met elkaar en met het platform. De lokale gevoeligheid voor instituties (ambassade, stadmakers) klinken door in de eerste stappen. Door de afstemming met verschillende stedelijke initiatieven als Midpoint Centre for Social Innovation worden ook andere, op (sociale) innovatie gerichte spelers betrokken en meer initiatiefnemers bereikt.

Stadsambassade Brabant

De Ambassade voor Creatieve Zaken (www.deambassade.net) bracht tijdens de European Social Innovation Week 2015 de Brabantse stedelijke initiatieven bijeen om elkaar te leren kennen. Sindsdien werken de initiatiefnemers samen aan kennisontwikkeling, maandelijkse ontmoetingen en gezamenlijke initiatieven. Zij wisselen informatie uit over EU-kansen, bezoeken elkaars inspiratievoorbeelden en organiseren gezamenlijke bijeenkomsten, zoals met het provinciale BrabantKennis (www.brabantkennis.nl). De regionale schaal blijkt uitermate geschikt om nieuwe, eigen initiatieven op tour te sturen. De initiatiefnemers onderzoeken de meerwaarde van de presentatie en samenwerking van de regionale metropool als Ambassade Brabant, met ook ruimte voor initiatieven uit Brabantse midsize-steden en andere gemeentes.

Sterke regio’s en EU

Met dit initiatief sluit Brabant aan op de decentralisatie die de Europese Unie op onderdelen realiseert om zo in directere relatie tot de leefwereld van burgers te komen. De benutting van de mogelijkheden vraagt wel om bottom-up initiatieven uit de regio. Ambassade Brabant wil in de regio verbindingen creëren tussen stedelijke bottom-up initiatieven en de EU. Europa Direct Eindhoven (www.edic-eindhoven.nl/) ondersteunt deze verkenning onder de noemer ‘#sterkeregio’s’ voor maatschappelijke vernieuwing, in aansluiting op het succes van Eindhoven (met ruim 130 projecten, zoals onder andere het Eindhoven Openlucht museum: www. europaomdehoek.nl/projecten/historisch-openlucht-museum-eindhoven).

468

Reactie verzenden

Share This