Selecteer een pagina

Imago in eigen handen

bibliotheken in sociale en online media

Algemeen, Communicatie, Marketing, Media, Onderzoek

foto: Koninklijke Bibliotheek, Jacqueline van der Kort

Online en social media zijn voor bibliotheken een goede tool om hun publiek en stakeholders te bereiken. Maar hoe zetten bibliotheken deze tool momenteel in? Dankzij een media-analyse krijg je als bibliotheek een veel beter beeld waar je het goed doet, en waar het beter kan. Op het Nationale Bibliotheekcongres van 9 december 2015 gaven Barbara Rudz van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en Iris van Strien van Meltwater verder inzicht in hoe bibliotheken online orde op zaken kunnen stellen.

Een aantal zaken valt op uit de analyse van VOB en Meltwater. Zowel op social als online media worden bibliotheken vooral in relatie gebracht met de thema’s ‘boeken’ en ‘verhalen’. Waar daarnaast op online media de relatie tussen ‘kinderen’ en de bibliotheek naar voren komt, is er op social media meer aandacht voor de activiteiten die de bibliotheek organiseert.

Social media is lastig te controleren omdat het dé plek is om snel ervaringen en meningen te delen, bijvoorbeeld over een recent bezoek of een activiteit. Goede webcare is daarom essentieel en het snel opvolgen van klachten en vragen leidt tot tevreden bezoekers. Wat opvalt is dat Twitter een populair social media kanaal is onder bibliotheken. Als er echter naar de doelgroep gekeken wordt, zijn deze vooral op andere kanalen te vinden. Bij promotie van bepaalde doelgroepgerelateerde activiteiten is het van belang af te vragen hoe de doelgroep het beste bereikt kan worden.

Online mediastrategie
Bij het bepalen van hun online mediastrategie, moeten bibliotheken zich een aantal vragen stellen. Wat is je identiteit; wie ben je? Wat is positionering; hoe wil je gezien worden? En wat is je imago; hoe wordt je momenteel gezien? Onderstaande afbeelding maakt duidelijk hoe deze drie kernthema’s met elkaar verweven zijn. Als je dit goed op een rijtje hebt als bibliotheek is het gemakkelijker te bepalen welke boodschappen je inzet via welke kanalen.

raab 1

Het is niet altijd even eenvoudig te bepalen wat je imago is en hoe je gezien wordt door de buitenwereld. Meltwater speelt in op de behoefte aan de analyse van de enorme bulk externe data die hierover beschikbaar is. De platformen van het bureau visualiseren trends en gesprekken en maken duidelijk hoe deze zich ontwikkelen. Zo monitort Meltwater bijvoorbeeld voor de VOB nieuws over de organisatie zelf, over ontwikkelingen rondom bibliotheken en andere trends die er spelen en een impact hebben op de activiteiten van VOB. Zowel voor online nieuws als social media.

 

 

 

Dit artikel is een verdieping van de presentatie op het Nationaal Bibliotheekcongres in Eindhoven op 9 december jl. MMNieuws selecteerde een aantal presentaties en vroeg deze nader uit te werken. Voor een breed verslag van het hele congres en inspiratiemagazine!

468

Reactie verzenden

Share This