Selecteer een pagina

Hoorn Gouden Eeuw

videomapping bood ‘gouden’ kans

Communicatie, Cultuureducatie, Maatschappij, Marketing, Onderzoek, Organisatie, Participatie, Toerisme

uit de marketingcampagne ‘The Dutch Golden Age'

‘Wanneer de zon ondergaat, komt de geschiedenis tot leven.’ Dat is wat de initiatiefnemers van het Gouden Eeuw videomapping-evenement 2019 voor ogen stond. Het historische stadsplein de Roode Steen omtoveren tot een groot openluchttheater waarbij het monumentale Westfries Museum veranderde in de grote projectiewand met daarop een spectaculaire beeld- en geluidsshow. Hoorn sloot hiermee op unieke wijze aan bij de landelijke viering van het Jaar van de Gouden Eeuw. Samen met diverse andere Gouden Eeuw-activiteiten en -evenementen een uniek selling point om Hoorn als ‘Stad van de Gouden Eeuw’ als beleving te promoten.

In 2019 startte het NBTC, dat ons land in het buitenland promoot, de marketingcampagne ‘The Dutch Golden Age, discover the richness of Holland in the 17th century’. De campagne promoot negen steden in Zeeland en Holland met een rijk Gouden Eeuw-verleden, waaronder ook Hoorn. In aansluiting op de promotiecampagne van het NBTC hebben ook ‘Holland Boven Amsterdam’ en ‘Hoorn Marketing’ de Gouden Eeuw als speerpunt gekozen voor hun marketingcampagnes. Een logische keuze, want in toeristisch opzicht is de Gouden Eeuw in Hoorn nog alom zichtbaar én beleefbaar. Maar echt onderscheidend was het aanbod nog niet. In deze leemte wilde de Stichting ‘Het verhaal van Hoorn’ voorzien met een uniek videomapping-project, waarmee Hoorn zich positief onderscheidt van het aanbod in de andere Gouden Eeuw-steden.

Organisatie

Vanuit de Stichting Herberg Hoorn heb ik het initiatief voor de lichtshow genomen. Al in 2016 was ik bezig plannen in deze richting te ontwikkelen om Hoorn als stad iets aan te bieden dat nergens anders werd gevonden. Samen met Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, zijn de krachten in een later stadium gebundeld in de Stichting ‘Het verhaal van Hoorn’. Daarnaast werd het initiatief ondersteund door organisaties zoals Evenementenstichting Roode Steen en Hoorn Marketing. Samen met de gemeente Hoorn werd een solide basis gelegd om van dit project een succes te maken.

De Stichting ‘Het verhaal van Hoorn’ wil door middel van het inzetten van de moderne projectietechnieken een impuls geven aan de levendigheid van de stad, het cultuurtoeristische aanbod verbreden en de kennis over de geschiedenis van Hoorn in de Gouden Eeuw op een verfrissende manier onder de aandacht brengen bij vele verschillende doelgroepen. Met name de laagdrempeligheid van het project en de vrije toegang tot het gebeuren zijn belangrijke kenmerken van het geheel.

Videomapping

Om zoveel mogelijk mensen van het project te laten genieten, is gekozen voor videomapping. Dat is het projecteren van een professionele videoanimatie op een object, waarbij de projectie volledig wordt aangepast aan de vorm en structuur van het gebouw. Door de grootte van de projectie, de speciale 3D-effecten en door toevoeging van een imposante soundscape wordt een indrukwekkende beleving gecreëerd.

Ingrid Docter:

Door videomapping op de gevel van het Westfries Museum werd het verhaal over ondernemerszin in Hoorn in een tijd van klimaatverandering tot leven gebracht.

De insteek was een actueel thema te koppelen aan de Gouden Eeuw. Het project ‘Twee Graden’ vertelt het verhaal over ondernemerszin in tijden van klimaatverandering.

Hoe de kooplieden uit Hoorn de transporteurs van Europa werden door in te spelen op kansen die de klimaatverandering van toen hun bood. Hoe ze graan uit de Oostzeegebieden haalden om dat naar het door misoogsten getroffen Zuid-Europa te brengen. Deze ‘moedernegotie’ was de ruggengraad van de welvaart die Hoorn nu nog altijd uitstraalt. De voorstelling was een maand lang dagelijks vanaf 21:00 uur te zien.

Financiering

De videoproductie die in Hoorn te zien was, duurde zo’n 10 minuten. Er zijn twee versies gemaakt, een Nederlandse en een Engelse, die achter elkaar werden getoond. Het organiseren en ontwikkelen van het project is geheel uitgevoerd op vrijwilligersbasis. Dat daar vele honderden werkuren mee gemoeid waren, mag duidelijk zijn. Voor het vormgeven en programmeren van alle beelden en het opnemen van de ondersteunende muziek, die speciaal voor het spektakel is gecomponeerd, werd Mr Beam uit Utrecht gevraagd. Samen met de huur van de benodigde professionele apparatuur, organisatiekosten en de marketing zijn de totale kosten van het project uitgekomen op zo’n 100.000 euro. Het grootste deel van het geld werd ingelegd door de gemeente Hoorn. Daarnaast leverden de provincie Noord-Holland, de Rabobank, Van der Valk, Avontuur, de OSH, WFM, Herberg Hoorn en enkele lokale horecagelegenheden een bijdrage.

Geslaagd

Terugkijkend op het evenement kan zonder meer worden vastgesteld dat het een zeer geslaagd initiatief is geweest. De hoge opkomst, gemiddeld zo’n 500 bezoekers per avond, én de vele enthousiaste reacties van de bezoekers zijn een stimulans om het niet bij één voorstelling te laten.

Ook het streven om zoveel mogelijk verschillende doelgroepen te bereiken werd gehaald. Opvallend veel jonge mensen bezochten het videospektakel. In totaal hebben zo’n 16.000 mensen het videomapping-project bezocht. Op dit moment wordt onderzocht of een vervolg op dit succes mogelijk is. Met name de financiële paragraaf blijft kwetsbaar. Verhalen om te vertellen zijn er nog genoeg… 

Foto’s: Benno Ellerbroek.

468

Reactie verzenden

Share This