Selecteer een pagina

Geeks, drankjes en kennisdeling

WYSIWYG33< helpt makers elkaar te vinden

Algemeen, Communicatie, Onderzoek, Organisatie

foto: Kim Pattiruhu

WYSIWYG337< is een geekborrel. Een informele borrel waar geeks, ‘noobs’ en entrepreneurs hun kennis delen. WYSIWYG staat simpelweg voor What You See Is What You Get. Deze term wordt gebruikt voor de modus waarin programmeurs direct zien wat ze in computercode schrijven. Tijdens een geekborrel presenteren makers een prototype aan technologische amateurexperts en innovatieve ondernemers. Waar ze elkaar voorheen vooral op internetfora hielpen, doen ze dat nu ter plekke. Met hun specialistische kennis werken zij samen aan het verfijnen van prototypes. WYSIWYG337< maakt al een jaar vast onderdeel uit van het programma van de Kennismakerij, de proeftuinbibliotheek van Bibliotheek Midden-Brabant.

Iedere WYSIWYG337< heeft een ander thema, en binnen dit thema vinden twee presentaties plaats van projecten die nog in ontwikkeling zijn. De makers van het project kunnen bij het presenteren de geek-community inzetten om mee te denken over problemen waar ze in hun project tegenaan lopen. Zo was er bijvoorbeeld een WYSIWYG337< met het thema 3D-printen. Alexander Hermanns presenteerde tijdens deze bijeenkomst de installatie die hij aan het ontwikkelen was om mensen digitaal in te kunnen scannen in de computer middels een draaischijf en een Kinect, om ze daarna in het klein weer uit te printen via de 3D-printer. Hij presenteerde een prototype van zijn scanner, wat een behoorlijk grote installatie is. Hij vroeg het publiek om mee te denken over manieren waarop hij zijn installatie kon aanpassen om het makkelijker vervoerbaar te maken. Omdat iedereen vanuit zijn eigen expertise naar dit probleem kon kijken werden er een aantal out-of-the-box ideeën aangedragen waar hij zelf nog niet opgekomen was. Zo hielp WYSIWYG337< hem aan nieuwe ideeën voor het verbeteren van zijn product.

Open source presenteren
Een ander leuk voorbeeld is de Open Source editie van WYSIWYG337<. Door een presentatie van de Linux Education Foundation over hoe zij Linux en open source in het onderwijs aanbieden, kwam er een discussie op gang over de noodzaak van het aanbieden van programmeren en open source principes binnen het onderwijs. De discussie was nog niet uitgewoed aan het eind van de avond, en ging via internet door op de online thuisbasis van de WYSIWYG337< community in de KennisCloud; een sociale netwerksite voor communities in Midden-Brabant.

Iedereen is welkom bij WYSIWYG337<. Het publiek bestaat uit een combinatie van technologisch hobbyisten, mensen die in de creatieve technologische industrie werken, kunstenaars, computernerds en kunst- en cultuurliefhebbers. Kort gezegd: een heel breed publiek. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij input willen leveren voor de projecten die gepresenteerd worden vanuit hun eigen interesses en expertise. Van de presentatoren wordt verwacht dat zij hun kennis willen delen met het publiek. Zo is het dus een win-win situatie: het publiek kan kennis maken met nieuwe ideeën en technieken, en hier vragen over stellen. De presentatoren kunnen hulp krijgen bij problemen in hun project en prototypes op een geïnteresseerd publiek testen.

Makers verbinden
Het was de insteek om een platform te creëren voor Brabantse makers die zich bezig houden met innovatieve creatieve technologie, omdat we constateerden dat deze mensen vaak solitair aan hun eigen projecten werken en daar niet veel contact over hebben met andere makers. Door een platform te bieden middels een maandelijkse informele en informatieve borrel willen we een klimaat creëren waarin het makkelijker wordt om andere makers te ontmoeten, ideeën met elkaar uit te wisselen en eventuele samenwerkingen te initiëren.

foto: Kim Pattiruhu

foto: Kim Pattiruhu

Al na een paar edities van WYSIWYG337< bleek dat er een vrij constante groep van bezoekers was ontstaan, die allen graag deelnemen aan discussies over het maakproces en input willen leveren bij elkaars projecten, en waar hier en daar inderdaad samenwerkingen ontstonden of zelfs opdrachten uit voortkwamen. Ook werd er vanuit deze groep mensen direct actief meegedacht over invulling van de avonden, wilden sommige mensen zelf presenteren of gingen mensen als vanzelfsprekend helpen met de techniek bij de borrels. Het ontstaan van dit communitygevoel ging op natuurlijke wijze, wij hebben hiervoor niet bewust community building-principes gebruikt.

—-

Dit artikel is een verdieping van de presentatie op het Nationaal Bibliotheekcongres in Eindhoven op 9 december jl. MMNieuws selecteerde een aantal presentaties en vroeg deze nader uit te werken. Voor een breed verslag van het hele congres en inspiratiemagazine!

468

Reactie verzenden

Share This