Selecteer een pagina

Finland vs. Nederland: Fatboy & Bugaboo

Algemeen

In een bovenzaal van Felix Meritis liggen de Finse zitzakken, beter bekend als Fatboys, verspreid over de grond. In deze toepasselijke setting werd donderdag 21 februari de landenbijeenkomst Creative Industries in Finland, an example for The Netherlands? van de SICA gehouden. 

Sprekers uit Finland en Nederland waren uitgenodigd om te spreken over de bijzondere integratie tussen technologie, economie en cultuur en de samenhang van de creatieve industrie met het overheidsbeleid zowel in Finland als in Nederland. Finland wordt veelvuldig geroemd als het schoolvoorbeeld van een sociale kenniseconomie. Dit heeft het mede te danken aan de ontwikkeling van een innovatiesysteem waarin de koppeling tussen technologie, economie en cultuur een steeds belangrijkere rol speelt. Volgens een EU-onderzoek uit 2002 is Finland, samen met Zweden en Denemarken, zelfs n van de leidende Europese landen op dit gebied. Kan de ontwikkeling van creatieve industrie in Finland als voorbeeld dienen voor Nederland?
George Lawson, directeur van de SICA, opent de bijeenkomst en speelt Joeri van den Steenhoven, directeur van Kennisland, de vraag toe of Nederland het Finse model moet gaan toepassen. Deze keynote spreker geeft te kennen geen voorstander te zijn van het kopiren van het Finse model maar dat er zeker veel van te leren valt. De wijze waarop we de ontwikkeling van creatieve industrien en het bouwen van creatief kapitaal kunnen ondersteunen staat hierbij centraal. Belangrijke factoren zijn volgens Van der Steenhoven het ondersteunen van educatie, stimuleren van ondernemerschap, promoten en beschermen van innovatie, creren van netwerken en promoten van creatieve industrien. Finland heeft hier al gedurende langere tijd aan gewerkt, alsook aan de relaties tussen deze factoren. Ook het hoge educatieniveau en de omvang van het land (5,2 miljoen inwoners) vormen succesfactoren voor de Finse creatieve industrie. Van den Steenhoven noemt het verbinden van bedrijfseducatie aan kunsteducatie een belangrijke uitdaging voor Nederland.
Het grote verschil met Nederland is dat Finland een samenhangende strategie heeft om de creatieve industrie te ondersteunen, iets dat
Nederland mist. Dat komt ook naar voren in een tafelgesprek met Kirsi Kaunisharju van het Fins Ministerie van Onderwijs, Bart Hofstede van het Ministerie van OCW en Jasper Kraaijeveld van het Ministerie van
Economische Zaken. De Nederlandse internationale promotieactiviteiten staan altijd op n van twee benen, namelijk het economische f het
culturele.
Van den Steenhoven benadrukt dat we de culturele en creatieve sector niet door elkaar moeten halen. Als voorbeeld noemt hij het Nederlandse creatieve bedrijf Bugaboo dat op slimme wijze identiteit aan zijn product wist toe te voegen. De Bugaboo kinderwagen is echter geen cultureel product. Daarmee benadrukt ook hij dat Nederland een apart cultuurbeleid n creatieve sector beleid nodig heeft. Uit onderzoek blijkt, zo reageert Hofstede, dat initiatieven tot creatieve industrien wel uit de culturele sector voortkomen. Belangrijk agendapunt voor beide ministeries is dan ook het overbruggen van het gat tussen de culturele sector en de creatieve industrie.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een gesprek over het designbeleid, met Dingeman Kuilman van de Premsela Stichting en Eeva Mkinen van de Finnish Association of Designers Ornamo en Institute of Art, Development and Education. De Finnen hebben een designbeleid. Nederland heeft dit nooit gehad en beschouwt design als onderdeel van cultuurbeleid, waarbij het af en toe verbonden wordt aan economisch beleid.
Volgens Kuilman heeft Nederland een nieuwe generatie nodig van enerzijds ondernemers die de waarde van design begrijpen en anderzijds designers die hun marktwaarde begrijpen.

Auteur: Stefanie Weijsters redactie@mmnieuws.nl

468

Reactie verzenden

Share This