Selecteer een pagina

Evaluatie leidt tot evolutie

Colin’s Creatieve Marktplaats

Marketing

Tijdens de Creatieve Marktplaats verzorgt Colin georganiseerde diversiteit en ontmoeting. Speeddates in een informele setting bieden de mogelijkheid tot het leggen van eerste contac-ten en brainstormses-sies reiken handvaten aan om kansen in trans-sectorale samen-werking te ontdekken. Presentaties inspireren en enthousiasmeren, zoals verhalen over het succes achter de innovatieve ‘braille-stoel’, de projecten van Mission Possible in het Veemarktkwartier of de samenwerking tussen landbouworganisatie ZLTO en Productie-huis Brabant, die resulteerde in een uniek theaterstuk. Op het marktplein wordt creatieve entrepreneurs een podium geboden en via verrassende matchingsmethodes, zoals de ‘Polaroid Picture’, ‘Procentuele Match’ en ‘Enveloppenmuur’, worden zakelijken en creatieven aan elkaar -gekoppeld. Om de brug naar ondernemers mak-kelijker te maken wordt nauw samengewerkt met Kamers van Koophandel, Syntens, ABN Amro, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Starterslift. Om een beter beeld te krijgen van de effecten van de Creatieve Marktplaats heeft Colin onderzoek gedaan naar de ervaringen en meningen van bezoekers. Van alle deelnemers aan de eerste drie Creatieve Marktplaatsen hebben 127 personen (60%) de enquête ingevuld.

Veel waardering
De (tot nu toe) drie edities van de Creatieve Marktplaats zijn door de deelnemers met een ruime voldoende beoordeeld (Villamedia: 7,48; Blushuis: 7,38; Patronaat 7,04). Het wat lagere cijfer van de derde editie lijkt te worden veroorzaakt door de omvang van het evenement. Het bezoekersaantal (150) was beduidend groter en respondenten vonden de locatie over het algemeen minder geschikt. Kleinschaligheid en georganiseerde rommeligheid zijn blijkbaar belangrijk en voor een event in deze vorm is 150 bezoekers het absolute maximum. Maar liefst 94% van de deelnemers is van plan de Creatieve Marktplaats in de toekomst nogmaals te bezoeken. Men is niet alleen nieuws-gierig naar nieuwe contacten, maar ziet het evenement ook als een belangrijk moment voor het onderhouden van het netwerk. Daarnaast hebben veel mensen vooral plezier in het netwerken.

Borrelen alleen is niet genoeg
Deelnemers ervaren de programmaonderdelen van de Creatieve Marktplaats overwegend positief. De meest interactieve onderdelen zoals netwerkborrel, speeddate en brainstormsessie scoren duidelijk het hoogst. Speeddaten wordt door 24% als het meest waardevolle onderdeel gezien, vanwege de talrijke contacten die men in een korte tijd opdoet. Bezoekers (22%) vinden brainstormsessies vooral waardevol vanwege de geboden inspiratie en diepgang. Daarnaast is het een geschikte werkvorm om medeondernemers te leren kennen. ‘Je kunt op basis van de brainstormsessie inschatten of je in zee zou kunnen gaan met deze personen.’ (deelnemer uit audiovisuele sector) Het onderdeel presentaties wordt door 10% als meest waardevol aangeduid, voornamelijk vanwege de inspiratie. Opvallend is dat slechts een kleine groep (13%) de netwerkborrel als meest waardevol aanmerkt. Borrelen alleen blijkt dus niet genoeg te zijn. Juist het faciliteren en stimuleren van nieuwe contacten en onlogische net-werken is van grote waarde. Maar wat hebben deelnemers nu concreet uit opgedane inspiratie en contacten gehaald?

Wat levert het op?
Bezoekers geven aan gemiddeld 14 personen te hebben gesproken tijdens het evenement. Het minimum is twee en er zijn uitschieters van personen die tientallen anderen hebben gesproken. De deelnemers aan de Creatieve Marktplaats hebben gemiddeld 1,23 serieuze vervolgafspraken gemaakt. Meer dan de helft van de bezoekers heeft minstens één volgende ontmoeting geregeld na het evenement. Veel deelnemers geven aan dat er boeiende gesprekspartners aanwezig waren, met wie men graag een vervolgafspraak maakte. Een mooi voorbeeld is een bezoeker uit de reclamebranche die via visitekaartjes aan de Enveloppenmuur een goed contact heeft overgehouden: ‘Ik ben gaan bellen en de eerste die ik sprak is sindsdien een van mijn beste vrienden geworden, zowel privé als zakelijk.’ Personen die al meer samenwerken en naar zakelijke netwerkbijeenkomsten gaan, halen meer uit de Creatieve Marktplaats. ‘Actieve netwerkers’ halen meer concreet resultaat. De kunstensector was minder succesvol in het maken van vervolgafspraken dan de creatief zakelijke dienstverlening. Meer dan de helft van de bezoekers behaalde concreet te benoemen resultaat uit de Creatieve Marktplaats. Zo leverde het 17% van de respondenten een samenwerkingverband binnen de eigen sector op en 10% een samenwerkingsverband buiten de eigen sector. Daarnaast heeft 9% samen met de opgedane contacten een vraagstuk opgelost. Veel deelnemers kunnen niet exact zeggen wat men aan de Creatieve Marktplaats heeft verdiend in euro’s. Toch is er een aantal personen dat aangeeft dat het evenement een mooi bedrag heeft opgeleverd, oplopend tot boven 10.000 euro. De vraag is of resultaten zo kwantitatief te meten zijn. Effecten in inkomsten zijn moeilijker te duiden en komen voort uit afspraken, presentaties of andere opdrachten. Skyway en Common Sense Productions, die samen feesten voor doven organiseren en veel doen met multizintuiglijke ervaringen, werden na de Marktplaats gevraagd verschillende presentaties te geven. Fotograaf Jan Egbers houdt aan elke Marktplaats enkele nieuwe opdrachten over. The Progress Factor, een crossmediaal bureau uit Tilburg, dat zich presenteerde tijdens de Creatieve Marktplaats in Tilburg, ontmoette via via een webdesigner, die hen in contact bracht met Dienst Justitiële Inrichtingen. De DJI wilde ideeën van hun Innovatielab vier maanden lang presenteren in een inspirerende ruimte. The Progress Factor nam deze klus graag aan en met succes, want de samenwerking is inmiddels verlengd. De Creatieve Marktplaats heeft bij veel deelnemers gezorgd voor inspiratie en nieuwe ideeën. Deze inspiratie heeft bij een aantal deelnemers ook daadwerkelijk geleid tot concrete innovaties op het gebied van markt (30% van de bezoekers), proces (15%) en product (12%). Daarnaast zorgt het evenement dat veel deelnemers (42%) een beter besef en beeld hebben van de kansen voor samenwerking tussen creatieve en overige sectoren. ‘Mijn visie en werkveld zijn weer een stukje groter geworden.’ (illustrator) Ook is de Creatieve Marktplaats volgens het grootste deel (61%) van de deelnemers een geschikt evenement om (inzicht in mogelijkheden van) diepgaande samenwerking tussen de creatieve en overige sectoren tot stand te laten komen.

Doorontwikkeling
Colin wil dat deelnemers zoveel mogelijk uit de Creatieve Marktplaats halen. Daarom zijn we constant bezig met de doorontwikkeling en zoeken we betere aansluiting op de wensen van deelnemers. De volgende Creatieve Marktplaatsen zullen onderhevig zijn aan een continu proces van schaven en bijsturen. Eén van de uitdagingen is om een betere balans te vinden in de aanwezigheid van creatieven en zakelijken. Focus op en aandacht voor de bedrijvenkant en conventionele ondernemers is noodzakelijk. Dit blijft lastig. Ook de huidige samenwerking met partijen als Kamer van Koophandel, Starterslift en Syntens leidt nog niet tot gewenst resultaat. Voor de komende Crea-tieve Marktplaatsen is Colin dan ook gerichter op zoek naar marktpartijen met vraagstukken. Creatief en zakelijk moeten minder vrijblijvend en meer op inhoud gematched worden. Ook de matchingsmethodes worden telkens gewogen en doorontwikkeld. Bij de vierde Crea-tieve Marktplaats konden bezoekers bijvoorbeeld kiezen om te ‘slowdaten’, waarbij extra tijd is uitgetrokken voor het laten ontstaan van samenwerking. Van de deelsectoren van creatieve industrie is de creatief zakelijke groep het meest kansrijk te komen tot zakelijke matches. De kunstensector, die minder vaak tot zakelijke deals komt, haalt minder uit de Creatieve Marktplaats, maar is middels inspiratie en diversiteit toch een belangrijke speler. Zo hebben alle groepen andere specifieke aandacht nodig. Om groepen beter te bedienen zijn er mogelijkheden om Creatieve Marktplaatsen te organiseren die zijn gericht op een bepaald thema of een specifieke sector. Zo richtte de vierde editie van de Creatieve Marktplaats in maart 2009 zich op de bewegende beeldcultuur in Breda. Deze was, naast conventionele ondernemers, vooral voor creatief zakelijke ondernemers uit de audiovisuele sector, gaming en grafische wereld ingericht. In juni 2009 staat de vijfde editie van de Creatieve Marktplaats op stapel. Deze zal plaatsvinden in Tilburg. Ook komen er steeds meer spin-offs van de Creatieve Marktplaats in de vorm van injecties in andere evenementen. Colin’s Creatieve Marktplaats technieken werden al ingezet bij een event van de ‘Ideale Connectie’ en tijdens de studiedag voor professionals van de NHTV. De Creatieve Marktplaats is hot, edities in andere Brabantse steden staan voor 2010 ook op de kalender. Colin blijft het concept evalueren en hopelijk evolueert het tot een succesverhaal in de wereld van transsectorale samenwerking. Juist in deze tijd van economische recessie zouden sociale contacten en ruilhandel weer aan de orde van de dag moeten zijn!

Facts en figures over deelnemers
• 33% is vrouw, 67% is man.
• Gemiddelde leeftijd is 38,8 jaar.
• Sectoren waarin deelnemers zich bevinden zijn de kunsten: 19%, media en entertainment: 1%, creatieve zakelijke dienstverlening: 43%, overheid: 2%, onderwijs: 11%, advies, communicatie en ondersteuning: 17% en overige sectoren: 7%.
• Veel eenmanszaken: 37%, maar ook grote bedrijven aanwezig: 27.000 en 45.000 werknemers.
• Veel startende bedrijven: 18% bestaat één jaar en 22% is twee jaar oud.

 

Auteur: Maarten van den Broek, master Leisure Studies aan de UvT, studeerde af bij creative industries, is onderzoeker voor Colin, en bezig met master Marketing Management aan de UvT. (maartenvdb@colin.nl)

468

Reactie verzenden

Share This