Selecteer een pagina

‘deeltjesversneller’ voor creatieve ondernemingen

Creative Cities Amsterdam Area

Algemeen

De Noordvleugel van de Randstad is de thuisbasis van talenten als dj Tiësto, die over de hele wereld volle zalen trekt en live optrad tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Athene, van fotograaf Erwin Olaf die beroemd werd met een foto van een Lady Di look-a-like met een bloederige Mercedesster in haar bovenarm, van architect Ben van Berkel die ontwerpt van Rotterdam (Erasmusbrug) tot New York (Ground Zero) en van cameraman Jan de Bont, bekend van onder meer de film Speed. Ook het internationaal bekende spijkerbroekmerk G-star en de game-portals van Spillgroup kunnen gelden als creatieve visitekaartjes van de Noordvleugel. Om de creatieve industrie in het gebied verder te versterken is in 2007 Creative Cities Amsterdam Area (CCAA) opgericht.

Eén loket voor de creatieve industrie
Doel van CCAA is het stimuleren en versterken van de creatieve industrie in de Noordvleugel van de Randstad. CCAA biedt ondersteuning aan zowel startende, bestaande als groeiende ondernemers, met als doel dat (internationale) bedrijven producten en diensten afnemen van creatieve bedrijven uit de regio, dat nieuwe (internationale) creatieve bedrijven zich in de regio vestigen en dat de regio aantrekkelijk is voor internationaal creatief talent.

CCAA biedt creatieve bedrijven in de regio toegang tot faciliteiten om hun ondernemerschap te stimuleren, en levert informatie over trainingen, coaching, financiering en huisvestingsmogelijkheden. Nationale en internationale bedrijven krijgen via CCAA toegang tot het creatieve potentieel van de regio en informatie over vestigingsmogelijkheden. Dit bereikt het programma met drie activiteiten:

• bundelen: informatie en activiteiten samenbrengen in één fysiek en digitaal loket: www.ccaa.nl • faciliteren: dienstverlening verbeteren aan startende en groeiende ondernemers en aan buitenlandse bedrijven • promoten: de creatieve industrie in de regio onder de nationale en internationale aandacht brengen.
Het CCAA-programma is in het leven geroepen door een samenwerkingsverband van zestien partners en bundelt de krachten van zeven gemeenten in de Noordvleugel van de Randstad (Amsterdam, Utrecht, Almere, Amersfoort, Hilversum, Haarlem en Zaanstad), drie provincies (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) en twee Kamers van Koophandel (Amsterdam en Gooi en Eemland). Deze partijen hebben bij het ministerie van EZ een ‘Pieken in de Delta’-subsidie aangevraagd en gekregen. De Amsterdamse Innovatie Motor (AIM), Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

Uitvoering
Het programmabureau CCAA wordt bemand door medewerkers van de drie ontwikkelingsmaatschappijen. De projectleiders hebben ieder een of meer van de zeven gemeenten in hun portefeuille en houden zich daarnaast bezig met een of meer van de vakgebieden (mode, podiumkunsten, games, design, reclame). De werkzaamheden van het programmabureau worden aangestuurd en gecoördineerd door een externe operationeel manager die zelf weer wordt aangestuurd door de directeuren van AIM, TFI en OMFL. Een ‘stuurgroep’ met vertegenwoordigers van de betrokken partijen (voornamelijk bestuurders) en de directeuren van de ontwikkelingsmaatschappijen bepaalt in grote lijnen wat CCAA doet. De lijnen die de stuurgroep uitzet, worden verder ingevuld door een ambtelijke werkgroep, de Creatieve As. CCAA wordt in de uitvoering van haar activiteiten gesteund door de Creative Board. De Board bestaat uit belangrijke iconen, talenten en vertegen-woordigende instanties uit verschillende disciplines van de creatieve industrie. Dit zijn veelal succesvol ondernemende experts die (inter)nationale bekendheid hebben verworven. De Creative Board komt één à twee keer per jaar bij elkaar. Leden uit de Creative board worden ook ingeschakeld voor het geven van lezingen en presentaties.

Initiatieven

CCAA werd gelanceerd tijdens Picnic 2007 en heeft in de loop van de afgelopen twee jaar al aardig wat initiatieven ontplooid. Zo was CCAA betroken bij de organisatie van (inter)nationale congressen, seminars en bijeenkomsten voor creatieve ondernemers, waaronder de Creative Company Conference (maart 2008), Game in the City (november 2008), de Doe-het-niet-zelf-dag (ruilbeurs van diensten voor creatieve onder-nemers, juristen, accountants, intermediaire organisaties en branche-organisaties, november 2008) en het Digitale design toernooi Cut&Paste (een Amsterdamse ‘voorronde’ voor het WK Design in New York, begin april 2009). In december 2008 presenteerden circa 100 ondernemers/bedrijven afkomstig uit de Noordvleugel zich tijdens de grootste handelsmissie van de creatieve industrie ooit (300 deelnemers) in Hongkong. CCAA trad daarbij op als communicatiekanaal en coördinator voor de bijdrage van de missieleden uit de Noordvleugel. Ook 2009 kent verschillende initiatieven. Van 22 t/m 26 april was een CCAA-delegatie aanwezig op de Salone internationale del Mobile in Milaan voor een ‘factfinding’ missie met circa 20 bedrijfsbezoeken in Milaan. De Doe-het-niet-zelf-dag wordt uitgerold over de CCAA-steden met bijeenkomsten in Hilversum, Zaanstad en Utrecht en voor de rest van 2009 staan onder meer de promotie van Picnic New York in Cannes (van 27 april tot 3 mei), de Creative Company Conference (26 mei), de Conferentie ACRE (international conferentie met beleidsmakers en wetenschappers uit 13 Europese steden, 27 mei) en een bezoek aan het Cannes Lions festival (handelsmissie in samenwerking met Syntens voor 20 deelnemende game, online en advertising-bedrijven, 22-26 juni) op het programma. In juni lanceren CCAA en Marktplaats een onlinetool die het aanbod van kleinschalige bedrijfsruimte in de regio Amsterdam bundelt. Het huidige CCAA-programma loopt tot einde 2009. Op dit moment wordt de aanvraag voor een volgende Pieken in de Delta subsidie voor-bereid.

CCAA: van nationaal naar internationaal

Cathelijne Hermans, operationeel manager: ‘CCAA biedt ondersteuning aan de creatieve ondernemers in de Noordvleugel van de Randstad. Die steden hebben ieder hun eigen specialiteiten. Haarlem is vanouds sterk in de uitgeversbranche, Utrecht is sterk in bijvoorbeeld gaming. Hilversum heeft de media en Amsterdam onder andere mode. Om internationaal mee te tellen is het verstandig om de krachten te bundelen. Je biedt zo diversiteit, maar het is ook duidelijker voor buitenlandse partners dat ze te maken hebben met een interessante regio. Andersom kunnen ondernemers zich in het buitenland beter profileren aan de hand van een internationaal bekende naam. Voor een ondernemer uit Zaanstad of Almere is het gemakkelijk om tegen buitenlandse klanten te zeggen dat hij werkt in de ‘Amsterdam area’. Feitelijk vormen wij een matchingtool; CCAA is een soort deeltjesversneller. We brengen ondernemers met instanties of met elkaar in contact en dat werkt. Veel ondernemers, vooral de kleinere, hebben nu eenmaal niet zoveel tijd om elkaar te ontmoeten en daar spelen wij een rol. Vorig jaar gingen we bijvoorbeeld met twee bussen met gamers naar een gamecongres in Leipzig. De deelnemers legden in de bus al contacten voor een daadwerkelijke samenwerking – dus nog vóór die beurs! – en ontwierpen en passant ook een game voor een goed doel. Je ziet het ook aan het succes van de ‘Doe het niet zelf’-dagen. Ondernemers kunnen daar netwerken en elkaar daadwerkelijk verder helpen via een vraag-en-aanbod formule. De laatste bijeenkomst telde 60 bijzonder enthousiaste deelnemers – dat wil wat zeggen in deze tijd van ‘bijeenkomstinflatie’. Onze rijkssubsidie loopt dit jaar af, maar de verschillende partners willen het programma zeker nog twee jaar voortzetten. Hoofdlijnen voor de nieuwe aanvraag zijn het versterken van het organiserend vermogen in de sector en de internationale profilering.’

Open CI
Een van de initiatieven van CCAA is de Open Creative Industry (Open CI), een zoekmachine die de creatieve sector indexeert en doorzoekbaar maakt. Open CI is gebaseerd op open internetstandaarden die uitwisseling van data tussen websites mogelijk maken. Doel is de zichtbaarheid te vergroten van personen, organisaties en projecten door middel van een continu groeiend creatief netwerk. Via de portal van CCAA wordt data (content) uit verschillende communities uit de creatieve sector ontsloten. Communities die meedoen zijn CCAA, Creative Amsterdam, Mediamatic, Picnicnetwork, Netwerk CS en Museum De Paviljoens. In de toekomst zullen ook andere netwerken bij het project worden aangehaakt. Open CI Zoeken vormt voor CCAA een extra service aan de bezoekers van de website. Bezoekers kunnen de CCAA portal doorzoeken of alle creatieve communities uit de Open CI. Met Open CI groeit de CCAA portal uit tot dé index voor de creatieve industrie in de Noordvleugel. U kunt de Open CI doorzoeken via Openci.ccaa.nl of gewoon de zoekbox bovenaan de site www.ccaa.nl te gebruiken door op openci zoek te klikken. Een andere krachtige toepassing van Open CI is Open ID. Open ID opent de creatieve index van CCAA voor iedereen met een Open ID account. Open ID wordt internationaal steeds meer toegepast. Hyves heeft zich vorige week ook aangesloten. Google, Flickr en WordPress gingen Hyves al voor. Met Open ID kunnen gebruikers zich met één gebruikersnaam en wachtwoord op diverse online diensten aanmelden. Men kan actief zijn op alle aangesloten sites in het Open CI netwerk. Gebruikers kunnen inloggen op een website binnen het Open CI netwerk met een account vanuit elke andere website binnen het Open CI netwerk. Zo kun je met een account van Picnicnet inloggen op de CCAA site, of je registreren voor een event op de Mediamatic site.

 

Auteur: redactie MMNieuws

468

Reactie verzenden

Share This