Selecteer een pagina

De regeling ‘Cultuur voor ieder kind’

Algemeen, Cultuureducatie, Maatschappij

Cultuur en School Utrecht

De gemeente Utrecht wil dat alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact komen met cultuur. Zo krijgen zij de kans om hun creatief talent te ontdekken en te ontwikkelen. Schoolbesturen of brede scholen in de gemeente Utrecht kunnen daarom subsidie aanvragen om daarmee cultuuronderwijs te ontwikkelen. Cultuuronderwijs ontwikkelen kan door het te integreren in het onderwijsprogramma of cultuureducatie te geven als apart vak. De regeling ‘Cultuur voor ieder kind’ is bedoeld om scholen zelf de verantwoordelijkheid te geven over cultuureducatie.

De gemeente verstrekt subsidie voor drie onderdelen:

  • De ontwikkeling van expertise: tot 2016 kan een een eenmalige subsidie van € 7.400 per school aangevraagd worden voor het ontwikkelen van kennis en deskundigheid op dit gebied. Hiermee kan de school een visie ontwikkelen op cultuureducatie en een doorgaande leerlijn opzetten om cultuureducatie op te nemen in het onderwijsprogramma.
  • Activiteiten: een subsidie per jaar (op basis van een vast bedrag per leerling) voor activiteiten die bijdragen aan het cultuuronderwijs of aan cultuureducatie op school.
  • Innovatiebudget: een subsidie per jaar (op basis van een vast bedrag per school) voor scholen die een creatief partnerschap hebben met één of meerdere cultuurorganisaties of kunstvakopleidingen. Het partnerschap moet het creatief vermogen van de leerlingen stimuleren. Alleen scholen die ook subsidie krijgen voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie kunnen het innovatiebudget aanvragen.

Cultuur & School Utrecht
Cultuur & School Utrecht is het coördinatiepunt voor het grootschalig cultuuraanbod van de stad Utrecht. Cultuur & School Utrecht staat los van de regeling ‘Cultuur voor ieder kind’ en regelt voor Utrechtse basisscholen het gehele bezoek aan musea en podia in de stad Utrecht. Daarnaast inventariseert Cultuur & School de wensen en behoeften van scholen zodat het culturele aanbod nog beter aansluit op het lesprogramma van de scholen. Ook initieert, stimuleert en faciliteert ze (langdurige) samenwerking tussen de musea en podia én de scholen. De musea oganiseert per 2016 het aanbod vraaggericht zodat het aansluit bij de dagelijkse lespraktijk van iedere school om zo buitenschools een rijke leerervaring aan te bieden.

Dit artikel is een verdieping van de presentatie op Cultuur in Beeld, congres in Den Haag op 14 december jl. MMNieuws selecteerde een aantal presentaties en vroeg deze nader uit te werken. Voor een breed verslag van het hele congres!

468

Reactie verzenden

Share This