Selecteer een pagina

De Hub: Connecting creatives

Algemeen

Eind februari ging de Hub, knooppunt voor de creatieve industrie in de regio Eindhoven, van start. De Hub, een initiatief van Stichting Alice, maakt deel uit van het Europese project developing Economic Clusters of Cultural Enterprises (ECCE) waarin onder andere wordt samengewerkt met CMKBU in Utrecht en vergelijkbare initiatieven in Frankrijk, Duitsland en Groot Brittanië.

In Eindhoven is het laatste decennium van alles gaande. Philips sluit haar fabrieken. Talloze gebouwen komen leeg te staan, worden gesloopt of herontwikkeld. Met de vertrekkende multinational ontstaat in Eindhoven letterlijk en figuurlijk ruimte voor nieuwe initiatieven, jongere labels en herontwikkelingsprojecten, zoals de Witte Dame waarin naast de Design Academy diverse kunstinstellingen zijn gevestigd. Uit de eerste voorzichtige initiatieven op het gebied van vormgeving (alweer zon vijftien jaar geleden), heeft Eindhoven zich met de Dutch Design Week inmiddels ontwikkeld tot Design Stad die internationaal op de kaart staat. De Akademie Industrile Vormgeving werd met de komst van Lidewij Edelkoort omgedoopt tot Design Academy om de bredere scoop en internationale ambitie te benadrukken. Design speelt een voortrekkersrol binnen de creatieve industrie van deze regio, maar het klimaat, ontstaan door de vele ontwerpers, vormgevers en architecten die hier zijn gevestigd, is ook uitermate aantrekkelijk voor andere creatieve starters. Zeker met de mogelijkheden die de stad biedt qua bedrijfsruimten, werkplaatsen en ateliers.

Creatieve Hotspot
De regio Eindhoven manifesteert zich steeds meer als creatieve hotspot met een breed spectrum aan getalenteerde creatieve mensen. Kunstenaars, dichters, ontwerpers, architecten, muzikanten, acteurs, schrijvers, filmers, ICT-ers, dansers en cabaretiers geven vorm en dynamiek aan de regio Eindhoven. Jonge creatieve en talentvolle mensen willen hier aan de slag en een zelfstandig bestaan opbouwen. Deze mensen kunnen bij de Hub terecht voor begeleiding en ondersteuning op hun weg naar een rendabel professioneel bestaan. De Hub genereert mogelijkheden voor creatieve starters en slaat een brug tussen bedrijfsleven en creatieve industrie. Het bedrijfsleven is maar beperkt op de hoogte van de mogelijkheden van de creatieve sector, terwijl juist deze sector zorgt voor meer omzet en toegevoegde waarde. De Hub brengt het bedrijfsleven en de creatieve sector met elkaar in contact zodat er een economisch vruchtbare samenwerking kan ontstaan. In de creatieve industrie gaat het om producten en diensten. Die hebben een economische waarde die nauw verbonden is met culturele dimensies. Stijl van leven en beleving worden economisch bezien steeds belangrijker. De regio Eindhoven loopt op dit punt landelijk voorop. Design en toegepaste technologie nemen daarbij een vooraanstaande plaats in. In 2003 heeft Stichting Alice de regionale creatieve industrie in kaart bracht. Qua omvang en omzet is deze sector in de regio Eindhoven vergelijkbaar met de bouw- en metaalsector. Het gaat vooral om veel kleinschalige, kapitaal extensieve en op inhoud gerichte creatieve en culturele bedrijvigheid. Jonge creatieve en talentvolle mensen met geheel eigen opvattingen over ondernemen, inkomen, netwerken en marketing. Met geheel eigen time to market-trajecten en ketenaanpak. Eindhoven wil hen een milieu bieden waar ze gelijkgestemden kunnen ontmoeten, waar voldoende aanbod is aan woon- en werkruimte en van waaruit ze makkelijk internatio-naal kunnen opereren.

Internationaal knooppunt
De Hub opereert zowel regionaal als natio-naal en internationaal. We coachen en begeleiden creatieve starters in onze regio. We organiseren lezingen, workshops en informatieavonden om personal skills en business tools te verbeteren. En we brengen ze met elkaar en met het bedrijfsleven in contact via netwerkbijeenkomsten en ontwikkelen stimuleringsprogrammas. Daarvoor werken we landelijk samen met vergelijkbare initiatieven. Internationaal zijn wij betrokken bij het Europese project developing Economic Clusters of Cultural Enterprises (ECCE) waarin, naast Eindhoven, Utrecht, Aken, Nantes, Rennes, Angers en CIDA in Huddersfield UK participeren. De opzet van ECCE is het realiseren van een steunpunt in elk van deze steden en die te verbinden in een internationaal (virtueel) netwerk. Eindhoven heeft het op zich genomen voor dit virtueel netwerk een state of the art website te ontwikkelen en te onderhouden samen met de partners. Een website met zaken als social networking, google maps, tagging en weblogs, waardoor de creatieve industrie en het bedrijfsleven in de diverse landen en regios elkaar makkelijk kunnen vinden. Op die manier hopen we afzetmarkten te kunnen vergroten en de internationale samenwerking aanzienlijk te kunnen verbeteren. De site is inmiddels operationeel, maar het is zaak dat er zoveel mogelijk mensen, instellingen en bedrijven gebruik van gaan maken. Dat ze de nieuwsbrief downloaden of aanvullen, of een weblog starten zodat ons virtuele netwerk zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en zoveel mogelijk doelgroepen kan ondersteunen en matchen om zo nieuwe mogelijkheden en businesskansen te genereren. Bezoek www.connectedcreatives.eu en laat ons weten wat je er van vindt!

Auteur: Hanneke van den Nieuwenhof General Manager de Hub Han Le Blanc directeur Stichting Alice

468

Reactie verzenden

Share This