Selecteer een pagina

China expert meets Dutch experts

Algemeen

China is het Mekka van de creatieve industrie. Althans, dat was het idee waarmee Giep Hagoort, lector aan de HKU, onlangs terugkeerde van zijn reis door dat land. Geïnspireerd door zijn ervaringen in China zette Giep Hagoort een expertmeeting op en nodigde voormalig HKU master studente Liu Yan uit naar Nederland te komen.  

Liu Yan is werkzaam binnen Da-Tong, een internationaal netwerk gericht op de creatieve industrie in China en kan veel verduidelijken over de verschuiving van made in China naar created in China. Naast Liu Yan waren nog een twintigtal experts uitgenodigd, van beleidsadviseur tot trendwatcher en galeriehouder, en van touroperator tot vertegenwoordigers van de overheid en partners van Da-Tong.

Het feit dat China zich momenteel in deze verschuiving van made naar created bevindt, heeft twee oorzaken. Enerzijds zorgt de ontwikkeling van de maatschappij ervoor dat de spirituele behoeften toenemen en er een vraag ontstaat naar constante vernieuwing van kennis en ideen. Creatieve producten en diensten kunnen deze behoeften vervullen. Anderzijds wordt China door de economische globalisatie direct en indirect meegesleurd in de wereldwijde concurrentiestrijd. Om zn internationale concurrentiepositie te kunnen verbeteren moet China nieuwe strategien blijven ontwikkelen. China ziet de creatieve industrien als sleutel tot het versterken van zn concurrentiekracht en het omhoog brengen van de waarde van producten en diensten.

Tijdens de Beijing expositie van afgelopen jaar is de ICIA (International Creative Industries Alliance Beijing) opgericht. De ICIA is een non-profit organisatie die de uitwisseling tussen Chinas creatieve industrie en de rest van de wereld wil bevorderen. Tachtig creatieve organisaties uit twintig verschillende landen zijn erbij aangesloten. De ICIA is tevens de eerste internationale organisatie van de creatieve industrie. Missie van ICIA is een platform op te zetten voor lokale en internationale creatieve talenten en professionals om nieuwe genres te ontdekken, business modellen te ontwikkelen, digitale vaardigheden te ontwikkelen en informatie en ervaringen uit te wisselen, met als doel bij te dragen aan de economische groei, maar vooral de maatschappij en de kwaliteit van het leven te verbeteren door creativiteit en innovatie. ICIA is de enige organisatie in de wereld die genitieerd is door internationale organisaties met een sterke input van de lokale overheid en grote culturele ondernemingen in China.

In de discussie die volgt komen de verschillen tussen de houding van de Nederlandse en de Chinese overheid ten opzichte van de creatieve industrie aan de orde. Wat opvalt, is dat Nederland zich voornamelijk richt op ondernemerschap in de creatieve sector. Daar is in China helemaal geen sprake van. Cultureel ondernemerschap is er ook nog geen item in het onderwijs. Een tweede verschil is dat de Nederlandse overheid vaak wacht op initiatief van onderaf. Voor de Chinese overheid is de creatieve industrie juist n van de grootste prioriteiten. Dat heeft echter ook nadelen. In China gaat men alleen top-down te werk. Boeren die in verband met het New Village Project geld krijgen om te innoveren weten niet goed wat de overheid wil dat ze met het geld doen.

Auteur: Danique Klijs [Writers Block] danique_klijs@hotmail.com

468

Reactie verzenden

Share This