Selecteer een pagina

CASUS Stichting Herstelling

Werken, leren en integreren door het herstellen van gebouwd erfgoed

Educatie, erfgoed, Participatie

Stichting Herstelling begeleidt van 1997 jonge mannen met grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De begeleiding is in handen van werkmeesters met jarenlange ervaring in de bouw. Doel is zowel het bijbrengen van werknemersvaardigheden zoals op tijd komen en het omgaan met leiding en collega’s als het aanleren van de beginselen van een ambacht in de bouw. Bewust hebben we er vanaf de oprichting voor gekozen deze activiteiten plaats te laten vinden op gebouwd cultureel erfgoed. Werk, leren en het herstellen van historisch cultureel erfgoed gaan daarbij hand in hand. Vandaar ook de naam Herstelling.

De initiatiefnemers van Herstelling waren de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de eigenaren van de historische forten rondom Amsterdam. Alle partners hadden een duidelijk belang: de gemeentelijke sociale dienst zat met honderden jongeren met een afgebroken schoolopleiding en zonder werkervaring die aan werk geholpen moesten worden, en de provincie had een uniek Unesco-monument dat dringend onderhoud behoefde, de Stelling van Amsterdam, een de ring van 48 forten rondom Amsterdam met een bijzondere toeristische en cultuurhistorische waarde. Later vond uitbreiding plaats naar de forten van de Hollandse waterlinie en zelfs naar de forten Nieuw Amsterdam en Zeelandia in Suriname en fort Beekenburg op Curaçao.

Yoeri van der Lugt:

Het behoud van gebouwd cultureel erfgoed heeft maatschappelijk draagvlak en wordt door onze opdrachtgevers gewaardeerd.

Het werken op deze locaties heeft voor ons een aantal grote pluspunten:

  • De locaties liggen vaak relatief afgelegen ten opzichte van de stad in een prikkelarme omgeving. Voor onze deelnemers werkt dat rustgevend en wordt de eerste impuls om bij tegenslag weg te lopen belemmerd door de ligging.
  • De werkzaamheden die wij uitvoeren met onze deelnemers zijn o.a. dakdekken, timmerwerk, schilderwerk en groenonderhoud. Deze werkzaamheden zijn voor ons een middel om de deelnemers te begeleiden. Wij brengen voor deze werkzaamheden geen kosten in rekening bij de eigenaar van het culturele erfgoed, en maken geen harde afspraken over een datum waarop werkzaamheden klaar moeten zijn. De werkzaamheden zijn additioneel en mogen niet verdringend zijn. Gebouwd cultureel erfgoed voldoet aan al deze voorwaarden.
  • Onze deelnemers raken vaak enthousiast over de geschiedenis van de locaties, en het leveren van een bijdrage aan het behoud van gebouwd cultureel erfgoed heeft maatschappelijk draagvlak en wordt door onze opdrachtgevers gewaardeerd.

Wij hopen nog vele jaren op deze manier het begeleiden van jonge mensen naar werk te kunnen combineren met het werken aan behoud van gebouwd cultureel erfgoed.

Meer weten

Kijk voor meer informatie over Stichting Herstelling op https://www.herstelling.info/

468

Reactie verzenden

Share This