Selecteer een pagina

Agenda

De laatste MMNieuws columns

Over verantwoordelijkheid

Ooit stond Nederland vol feestzalen, patronaatsgebouwen, muziekpaviljoens en schouwburgen. Géén van die accommodaties was in handen van de (gemeentelijke) overheid. Soms waren de eigenaren – vaak tevens de uitbater – lokale horecafamilies, soms ook... Lees meer

Behoorlijk bestuur

Een vriend attendeerde me op een column van Giep Hagoort in het vakblad TM, voorheen Theatermaker, waarin enigermate vleiend over mijn initiatieven op het gebied van het kunstmanagement gesproken zou zijn. Ik had het blad al in geen jaren ingekeken, hoewel – of juist... Lees meer

Staatszaak of liefhebberij van de happy few?

Niet zo erg lang geleden verscheen er een belangwekkend boek over de verschillen in cultuurbeleid tussen Nederland en Vlaanderen. In dit boek, een uitgave van het Sociaal en Cultureel Planbureau, getiteld Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurbeleid en cultuurparticipatie... Lees meer

ParticiPatie 3.0

Ik ben groot liefhebber van de participatie­ samenleving. Maar als het komt van de (centrale) overheid haak ik volledig af. De participatiesamenleving is van de mensen die actief zijn aan de basis, in straten, buurten en wijken en van niemand anders. Door de annexatie... Lees meer